nieuws

Bouwsector België verwacht daling activiteiten

bouwbreed

De Belgische bouw krijgt dit jaar rake klappen. Volgens de aannemersorganisatie Confederatie Bouw zal de activiteit dit jaar met minstens 1,5 procent dalen, nadat 2011 nog met een forse groei van 4 procent werd afgesloten.

De Confederatie ve rwacht voor dit jaar een forse achteruitgang van de productie van nieuwbouwwoningen met 4,5 procent, schrijft zij in haar jaarverslag. Dat is een rechtstreeks gevolg van het lage jaartotaal van 44.115 bouwvergunningen in 2011, het laagste peil in tien jaar.

Voor de renovatiesector voor woningen zal de terugval nog dramatischer zijn met een daling van de activiteit met 8 procent. Volgens de Confederatie ligt de schuld hiervoor bij de overheid, die bijna alle fiscale voordelen voor energiebesparende investeringen heeft afgeschaft. De niet-woningbouw en de burgerlijke bouwkunde (infrastructuur) zullen met een groei van respectievelijk 3 en 4 procent de teruggang in de woningbouw en -renovatie nog enigszins kunnen compenseren.

Volgens directeur De Meulenaere van de Confederatie heeft de bouw dit jaar ook nog af te rekenen met een competitiviteitsprobleem: “Onze bouwers hebben flink te lijden van duizenden illegale arbeiders en van goedkope buitenlandse ondernemingen, vooral uit Oost-Europa. Deze stellen (grotendeels legaal) circa 25.000 arbeiders te werk tegen lagere lonen. De Confederatie dringt dan ook aan op een verlaging van de socia le- en loonlasten, die in België de hoogste van Europa zijn, en op een efficiëntere strijd tegen het zwartwerk.

De Confederatie waarschuwt dat het aantal nieuwbouwwoningen al enkele jaren vermindert terwijl de woningnood toeneemt door de demografische en sociologische factoren. Gevolg is een gebrek aan aanbod met een stijgend prijsniveau. De Confederatie wil dat gezinnen fiscaal aangemoedigd worden om meer in vastgoed te beleggen.

De Confederatie doet een beroep op de overheid om te blijven investeren in infra. De Meulenaere: “De kloof met onze buurlanden op het vlak van overheidsinvesteringen wordt almaar groter. De onderinvestering in transportinfrastructuur weegt op het concurrentievermogen van ons land. De overheid moet daarom meer beroep doen op privéfinanciering via projectobligaties en concessieovereenkomsten.”

Reageer op dit artikel