nieuws

Bouw moet voor personeel vissen in grotere vijver

bouwbreed

De instroom bij bouwopleidingen blijft laag. Om over een paar jaar over voldoende personeel te kunnen beschikken, moeten werkgevers andere bronnen aanboren, concludeert het bureau Yacht.

Ondanks de huidige forse daling van het aantal vacatures voor banen in de bouw, infra en ruimtelijke ordening blijft er een structureel arbeidsmarkttekort ontstaan. Yacht signaleert dat in zijn analyse “Trends en ontwikkelingen op de Bouw, Civiel & RO arbeidsmarkt, tweede kwartaal 2012”.

De vijver waarin werkgevers moeten vissen valt te vergroten, onderstreept Yacht. Personeel is ook te vinden onder mensen die na hun technische opleiding in andere takken van sport aan de slag zijn gegaan, onder vrouwen en onder zij-instromers. Bouwers en hun organisaties moeten de blik richten op technisch geschoolden die uiteindelijk in andere sectoren zijn beland. Een aanzienlijk deel van alle technici blijkt namelijk niet werkzaam in technische functies. Ze hebben bijvoorbeeld de overstap gemaakt naar productie, ict en transport. Of traden, nog verder van hun oorspronkelijke opleiding verwijderd, in dienst bij banken- en verzekeraars, consultancybedrijven of energiemaatschappijen. Werkgevers in dergelijke sectoren hebben ijverig geworven onder studenten, ook die in de techniek.

Alle technische opleidingsniveaus bij elkaar gaat het om 500.000 werkenden, citeert Yacht uit onderzoek hiernaar. Van die half miljoen zouden er 167.000 graag willen terugkeren naar de techniek. Zij denken daarbij aan technische functies en aanverwante taken in diverse technisch georiënteerde sectoren zoals de bouw. Deze groep blijkt ook bereid zich wanneer dat nodig is te laten bijscholen.

Vooral de instroom op de bouwopleidingen in het vmbo en mbo daalt flink. Het hoger onderwijs blijft aardig op peil maar technische universiteiten veranderen wel van samenstelling. Meer vrouwelijke, minder mannelijke studenten. De bouw zou zich alleen daarom al meer moeten profileren als een sector waarin ook vrouwen welkom zijn. Verder zouden meer zijinstroomfuncties dienen te worden aangeboden waarvoor een vooropleiding in de bouw- of infra niet noodzakelijk is.

Reageer op dit artikel