nieuws

‘BIM is er nog altijd niet’

bouwbreed

Iedereen lijkt bezig te zijn met BIM, maar als er informatie met buitenstaanders moet worden uitgewisseld, gaat het maar al te vaak mis. Opdrachtgevers spelen voorlopig nog een belangrijke aanjagende rol in de BIM-revolutie vindt voorzitter Ron Voskuilen van de Bouwinformatieraad (BIR).

Sturende rol opdrachtgevers blijft noodzakelijk

Dinsdag vindt in de Rotterdamse Doelen een grote BIR-conferentie plaats. Voskuilen, in het dagelijks leven directeur Stadsontwikkeling Rotterdam, zal daar onder andere spreken over de Rotterdamse Amazonehaven. Die moet in opdracht van het Havenbedrijf worden verbreed en daarvoor wordt er op het haventerrein eerst een nieuwe kademuur gemaakt, waarna de bestaande wordt gesloopt.

Het complete project is met een bouwinformatiemodel ontworpen en aanbesteed. Tijdens de uitvoering wordt zo veel mogelijk met dit model gewerkt. Dat betekent dat er voortdurend digitaal (3D) informatie wordt uitgewisseld tussen Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, het Havenbedrijf, aannemerscombinatie Besix Van Oord en hun onderaannemers en toeleveranciers. “Dat is voor iedereen wennen”, verzekert Voskuilen. “Hoe hard ze ook roepen dat ze al lang bezig zijn met BIM. Maar al te vaak blijven de bouwinformatiemodellen beperkt tot één organisatie. Dat gaat voorbij aan de essentie van BIM.”

Voor Rotterdam is de Amazonehaven in elk geval een grote volgende stap. Als het aan Voskuilen ligt, volgen er daarna meer grote projecten die compleet worden geBIMd. Ook de eigen vastgoedportefeuille zou op termijn in BIM moeten worden gebracht. “Door zo’n exercitie leer je veel over je vastgoedbestand en hoe je dat het best kunt beheren.”

De Rijksgebouwendienst was vorig jaar de eerste grote opdrachtgever die het gebruik van BIM afdwong bij al haar projecten. Rijkswaterstaat gaat nog niet zover, maar zet met het bimmen van de verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere wel een grote stap. Naarmate meer projecten dbfmo worden aanbesteed neemt het belang volgens Voskuilen alleen maar toe, onder andere vanwege het bekende argument dat BIM de faalkosten terugdringt.

Omwenteling

De komende jaren is de BIR volgens de voorzitter nog hard nodig. De doelstelling dat 20 procent van de projecten met BIM wordt uitgevoerd, waaraan echt alle bij het project betrokken organisaties deelnemen, is op dit moment nog niet gehaald. Zodra dat percentage is bereikt, is de omwenteling zo sterk dat hij vanzelf doorzet. De opdrachtgevers hoeven dan niet meer te sturen. De BIR gaat de komende tijd veel opleidingen en cursussen organiseren, afgestemd op mensen van heel diverse organisaties, van gemeenteambtenaren tot medewerkers van aannemers en ingenieursbureaus. “Ondertussen bewaken we nauwlettend de afstemming met de ontwikkelingen in het buitenland. We moeten er natuurlijk voor waken dat we een puur Nederlands product ontwikkelen, waardoor er lastig gegevens kunnen worden uitgewisseld met partijen uit omringende landen. We gebruiken dan ook internationale standaarden, hoewel er door verschillen in nationale regelgeving altijd afwijkingen zullen zijn.”

In 2014 zou het volgens Voskuilen zomaar kunnen gebeuren dat de 20 procents-grens is bereikt en de BIR zichzelf kan opheffen. “Dan zijn er nog steeds overlegorganen nodig om afspraken te maken over standaarden, maar dat hoeft niet meer op het allerhoogste bestuurlijk niveau, zoals nu.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels