nieuws

Belgische bouw niet blij met aanmeldingsplicht

bouwbreed Premium

De Belgische regering heeft een wetsontwerp klaar dat iedereen die op de bouwplaats verplicht zich te registreren. Bouwers zijn niet blij met de maatregelen.

De regeling gaat gelden voor bouwplaatsen van minstens 500 vierkante meter groot en waar minstens twee aannemers aan het werk zijn.

Het gaat om een verplichte elektronische aanmeldingsplicht voor zowel de bouwdirectie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werken, als voor alle aanwezige aannemers, onderaannemers, werknemers en zelfstandigen. In de praktijk zou het gaan om 5.000 bouwwerven waar circa 136.000 bouwvakkers aan de slag zijn.

Volgens minister van arbeid Monica De Coninck is het de bedoeling van de nieuwe regeling om “de veiligheid in de bouw te vergroten en de sociale fraude te bestrijden”. Aannemers die de wet niet respecteren, riskeren boetes tot 6.000 euro per niet-geregistreerde arbeider. De arbeider zelf kan 60 tot 600 euro boete krijgen.

De bouwsector reageert negatief. Volgens directeur Hilde Masschelein van de Bouwunie, die de belangen van de middelgrote en kleine bouwbedrijven in Vlaanderen behartigt, zal de nieuwe wet veel administratieve rompslomp veroorzaken, is ze praktisch onuitvoerbaar en zal geen eind maken aan de malafide praktijken in de bouw. Ook de nationale aannemersorganisatie Confederatie Bouw is niet gelukkig met het nieuwe wetsontwerp. Volgens een woordvoerder is de regeling vaag, daardoor onwerkbaar en zal ze het zwartwerk niet uitbannen. In het wetsontwerp wordt vooral op de veiligheid in de bouw gemikt om te verhinderen dat de Europese Commissie België tot de orde roept wegens het opleggen van extra verplichtingen aan bouwvakkers uit andere EU-landen.

Vragen

Toch roepen de negatieve reacties uit de bou wsector vragen op. Vanouds zegt de sector zwartwerk te willen bestrijden. Nu de overheid iets doet, s taat ze op haar achterste benen. Intussen blijkt meer en meer dat aannemers zwartwerkers via onderaannemers tolereren. Lopen de zwartwerkers tegen de lamp, dan schuiven zij de verantwoordelijkheid in de schoenen van die onderaannemers. Ook de controles van de sociale inspectie zijn vaak een lachertje omdat ze nogal eens (al dan niet bedoeld) tevoren bekend zijn, bijvoorbeeld bij grote bouwwerken in grote steden. Het is dan een koud kunstje om de werf op de dag van de “controle” vrij van zwart werkers te houden. Bovendien is de sociale inspectie zwaar onderbezet.

Reageer op dit artikel