nieuws

Bedrijventerrein maakt toch deel uit van planCrailo

bouwbreed

De provincie Noord-Holland is toch voorstander van de komst van het industrieterrein Crailo bij Bussum. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een concept-ambitiedocument.

In eerste instantie was het provinciebestuur kritisch over de komst van het industrieterrein. Te weinig animo, vreesden de politici. Uit onderzoek van de provincie blijkt echter dat er in het gebied wel degelijk vraag is naar bedrijfspanden. Dus gaat Noord-Holland overstag. De provincie stelt wel strenge voorwaarden. Zo wil zij voor 1 september 2014 de garantie hebben dat voldoende bedrijven zich op Crailo zullen vestigen. Ook moeten het wandel- en fietspad Gebed zonder End en de huidige manege behouden blijven. Daarnaast wordt ruimte gereserveerd voor een tweede manege. Andere eisen betreffen een nieuwe ontsluiting van deze maneges vanaf de A1 en een stiltezone.

Het plangebied Crailo ligt op het knooppunt van de gemeenten Bussum, Hilversum en Laren. Het terrein van de voormalige Kolonel Palmkazerne heeft een oppervlakte van circa 60 hectare. Het terrein is in 2007 aangekocht door de provincie Noord-Holland met als doel het hele gebied gecoördineerd te ontwikkelen. In het nieuwe ambitiedocument voor Crailo zijn wonen en natuur de twee belangrijkste onderdelen. De provincie wil dat in het gebied zo’n 25 woningen per hectare komen. Van dit aantal kan echter nog worden afgeweken omdat er nog geen stedenbouwkundig ontwerp is.

Het bedrijventerrein komt dan op het Hilversumse deel van het ontwikkelingsgebied. Het moet zo onopvallend mogelijk worden, met als streven “niet horen, zien of ruiken”, stelt Gedeputeerde Staten. Op welke manier daar precies vorm aan gegeven wordt, ligt bij de toekomstige ontwikkelaar van het terrein.

Of de ontwikkeling van Crailo financieel haalbaar is, moet dit najaar blijken. Dan gaat de provincie op zoek naar marktpartijen die brood zien in de ontwikkeling van het gebied.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels