nieuws

Bedrijven verkennen zachte kant van ondernemen

bouwbreed

De sociale aspecten die ten grondslag liggen aan het gedrag van werknemers krijgen meer aandacht. Bedrijven zien dat focussen op regels en procedures alleen niet voldoende is om hun organisatie integer en succesvol te maken.

Dat komt naar voren uit onderzoek van KPMG onder 120 organisaties waaronder 22 uit de bouw. Volgens Pieter van der Zwet, segmentleider bouw van KPMG komt het beeld bij de 22 bouworganisaties overeen met het algemene beeld.

Hij signaleert een groeiende aandacht voor “zachte controles en transparantie”. Cultuur, vertrouwen, betrokkenheid, voorbeeldgedrag en loyaliteit blijken belangrijker wordende waarden.

Deze waarden heten zacht te zijn, weet hij, maar zijn desondanks sterk. Ruim 80 procent van de onderzochte organisaties onderschrijft de stelling dat de succesvolste organisaties de organisaties zullen zijn die “in staat blijken vorm te geven aan vertrouwen en transparantie en dat ook weten uit te stralen”.

Prioriteit

De zogenoemde zachte controles leiden tot harde resultaten, komt naar voren uit de reacties van bestuurders. Zij stellen een hoge prioriteit te geven “aan het communiceren van de strategie en het meetbaar maken van de strategische doelstellingen”. KPMG plaatst deze houding in de zachte hoek. De groeiende aandacht voor zachte aspecten blijkt vooral ingegeven door de behoefte om een betere balans te krijgen tussen controle en vertrouwen.

Belangrijk is volgens Van der Zwet de omgeving waarin mensen werken. “Die is bepalend voor wat daadwerkelijk gebeurt. “Werknemers en werkgevers blijken zich daarbij te realiseren dat regels en procedures niet zaligmakend zijn. “Het eigen morele oordeel, het verdrag van naaste collega’s en vooral het voorbeeldgedrag van de leiding, hebben veel meer invloed.”

Regels alleen zijn, is het inzicht, niet toereikend om werknemers integer te laten handelen. Op zichzelf slecht gedrag kan ook binnen de regels vallen. “Het uiteindelijke handelen van werknemers”, verklaart de KPMG’er het beschikbare menselijk kapitaal, “wordt bepaald door hun integriteit, bewustzijn, de normen en waarden en hun kennis envaardigheden.”

Reageer op dit artikel