nieuws

‘Basismetaal in Nederland dreigt achterop te raken’

bouwbreed Premium

Het kabinet moet zich veel sterker maken voor het behoud van de basismetaalindustrie in Nederland. Dat zegt Wim Hamers, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI).

Hamers reageert daarmee op onderzoek van Nyfer naar het belang van de basismetaalindustrie voor de Nederlandse economie. Volgens het onderzoeksbureau is de basismetaalindustrie van groot economisch belang voor Nederland, maar dreigt de sector achterop te raken door toenemende concurrentie uit opkomende landen en de hoge energiekosten in Europa. Strengere milieuregels en handelsbelemmeringen helpen de basismetaal in ons land ook al niet, aldus Nuyfer.

“De basismetaal is een van de pijlers van hoogwaardige maakindustrie in Nederland”, aldus Hamers. “We zijn innovatief en produceren schoon, maar we raken steeds verder achterop als het gaat om concurrentieverhoudingen. Daar heeft ook de overheid een belangrijke rol te vervullen.”

De VNMI-voorzitter dringt aan op een gelijk speelveld, zeker binnen Europa. “De basismetaalindustrie wil de concurrentieverhoudingen normaliseren. Dat kan alleen door constructieve samenwerking met de overheid. De Duitse industrie en overheid spelen dit spel veel beter. Wij willen een gelijk speelveld op het gebied van milieuregels, handelsbelemmeringen en het energie- en klimaatbeleid.”

De basismetaalindustrie levert producten aan metaalbedrijven en machinebouwers, maar ook aan bouwers. De sector is jaarlijks goed voor een toegevoegde waarde van 2 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan 20.000 personen. De exportwaarde bedraagt bijna 6 miljard.

Uit het onderzoek van Nyfer blijkt dat afnemers de aanwezigheid van basismetaalproducenten van groot belang vinden voor de leveringszekerheid en continuïteit van hun productie, maar ook voor innovaties.

Volgens Hamers is sterk basismetaal ook in het licht van de toekomstige grondstoffenschaarste onmisbaar. “Nederland is immers toonaangevend op het gebied van recycling en hergebruik van metalen.”

Reageer op dit artikel