nieuws

Bankenakkoord Vestia helpt projecten niet

bouwbreed

Het bankenakkoord met Vestia helpt de nieuwbouw- en renovatieprojecten van de corporatie nog niet vooruit.

Marc Doodeman

Vestia is eindelijk verlost van zijn vervelende derivaten. Een klein plukje van tientallen miljoenen euro’s van een paar dwarse banken is alles wat rest na de dinsdag gesloten overeenkomst met een bankenconsortium. Maar wie denkt dat de Rotterdamse corporatie nu op de oude voet verder kan bouwen, heeft het mis. “Door het akkoord is het verbeterplan bijgesteld”, zegt de woordvoerder van Vestia. Het bankenakkoord was vooral nodig om Vestia voor een faillissement te behoeden. Er moet nog veel gebeuren wil het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) weer als achtervang voor nieuwe leningen fungeren, en de banken weer nieuwe leningen geven.

Het verbeterplan houdt in dat de corporatie de komende tien jaar 15.000 bestaande woningen moet verkopen, al dan niet complexgewijs. Misschien worden enkele van de vijftien woonbedrijven van de hand gedaan. En het nieuwste redmiddel is een reorganisatie waarbij het aantal woonbedrijven verminderd wordt. Daarbij wordt ook gekeken naar efficiencywinst die behaald kan worden door bijvoorbeeld over te gaan op één cateringbedrijf en één schoonmaakbedrijf.

“Het is te vroeg om te denken aan investeringen in bouwprojecten”, zegt de woordvoerder. Pas als het verbeterplan al voor een groot deel uitgevoerd is, is er weer ruimte voor nieuwbouw en renovatie. “Maar dat zie ik dit jaar niet gebeuren.”

Het bankenakkoord houdt in dat een beroep gedaan wordt op noodsteun van het Centraal Fonds Volkshuivesting (CFV). Dat moet voor 700 miljoen euro bijspringen. Dat bedrag wordt bijeengebracht door de vierhonderd Nederlandse corporaties. In zes jaar tijd wordt maximaal 120 miljoen euro geheven. “Voor de volkshuisvesting een grote schade, maar hoe zonde het van het geld ook is, ik denk dat dat bedrag voor de sector te verhapstukken moet zijn”, zegt CFV-directeur Jan van der Moolen.

Volgens hem betekent het dat er in de sector jaarlijks 700 woningen minder gebouwd kunnen worden. Op een bouwproductie van 28.500 woningen is dat een kleine 3 procent. Volgens Van der Moolen zijn veel corporaties boos dat ze door “het gedrag van twee mannen” nu mee moeten betalen. “Maar er moest een oplossing komen. Het alternatief was een faillissement.”

Reageer op dit artikel