nieuws

Amsterdam zet haven straks op eigen benen

bouwbreed

De verzelfstandiging van het Amsterdamse havenbedrijf kan volgens burgemeester en wethouders van de hoofdstad verantwoord plaatsvinden. De officiële benaming wordt Haven Amsterdam NV.

Volgens het college kan de haven als vennootschap van de overheid internationaal slagvaardiger optreden en beter de regionale samenwerking bevorderen.

Havenwethouder Freek Ossel: “We hebben de afgelopen maanden alle elementen voor een nieuwe overheids-nv onderzocht en uitgewerkt. Met de heldere structuur en beschrijving van verantwoordelijkheden is de overstap naar een overheids-nv een goede beslissing. Door de nieuwe structuur kan de haven efficiënter in de markt opereren en blijft de gemeente verantwoordelijk voor de publieke taken.” De gemeentelijke beleidskaders en richtlijnen blijven van toepassing voor Haven Amsterdam.

Het juridische jasje van de overheids-nv wordt de meest passende rechtsvorm geacht omdat Haven Amsterdam publiekrechtelijke taken blijft uitvoeren. De havenactiviteiten hebben grote effecten op publieke doelen, zoals de economie, milieu, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en veiligheid. “Als vennootschap kan Haven Amsterdam op grotere schaal een internationale, nationale of regionale samenwerking aangaan en tegelijkertijd een meer ondernemende

rol innemen als strategische partner. Intensivering van samenwerking vereist d at het havenbedrijf de bijbehorende verantwoordelijkheden en belangen kan delen met samenwerkingspartners”, aldus wethouder Carolien Gehrels.

Uitgangspunt van de verzelfstandiging is dat alle activiteiten, onderdelen en risico’s overgaan naar Haven Amsterdam NV. Alle aandelen zijn in eerste instantie in handen van de gemeente Amsterdam. Regiogemeenten, provincie, Rijk en andere havenbedrijven kunnen bij deze organisatievorm mogelijk op termijn deelnemen door grond of kapitaal in te brengen. Alleen publiekrechtelijke rechtspersonen of partijen kunnen aandelen verwerven in het nieuwe havenbedrijf, zodat geborgd is dat de vennootschap een overheids-NV blijft.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels