nieuws

Woningwaarde krijgt in 2012 nog grote klap

bouwbreed Premium

De totale waarde van alle eigen woningen bedraagt in Nederland 1156,7 miljard euro (bron: CBS dec. 2011).

Door de mutatie van -3,3 % over geheel 2011 is deze som reeds gedaald met 39,4 miljard euro. Naar verwachting zal minimaal een soortgelijke daling zich ook in het jaar 2012 voordoen. Dit resulteert in een daling met maar liefst 40,5 miljard (uitgaande van -3,5 %)Naar het zich nu laat aanzien, betekent dit wellicht de allergrootste absolute waardedaling van eigen woningen in een tijdsbestek van twee jaar aller tijden.

Het gaat hier om een ‘verdampend’ bedrag van 79,5 miljard euro in een paar jaar. Anders gezegd: per week daalt de gemiddelde woningwaarde in ons land met bijna 1 miljard euro ! De consequenties in een notendop zijn: Voor huiseigenaren: minder vermogensopbouw; Voor banken: meer ongedekte hypotheekschulden: Voor gemeenten: veel minder WOZ inkomsten; Voor de woningmarkt: blijft op slot zitten; Voor de algemene economie: minder vertrouwen, minder bestedingen Dé allergrootste opgaven voor politiek Den Haag zijn twee punten:

• Indammen van de beperking van bestedingsruimte van huishoudens

• Vooral een geheel nieuw vertrouwen in kansrijke economische herstelpunten opbouwen.

Specifiek op de woningmarkt gerichte maatregelen die nu door belangenorganisaties veel in het nieuws worden gebracht (denk bijvoorbeeld aan verlenging van de verlaging van overdrachtsbelasting), zijn slechts druppels op een gloeiende plaat en sorteren een marginaal effect.

Rob de Ruiter

Streaming Projects 

Reageer op dit artikel