nieuws

‘Wantrouwen zorgt voor faalkosten’

bouwbreed

Wantrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van faalkosten. Dat zei minister Schultz van Haegen (infrastructuur) tijdens de manifestatie ‘Makkers in de bouw’ gisteren in Den Haag.

Aannemer moet over grenzen eigen bedrijf kijken

De minister zei dat bij de partners in het bouwproces vaak onderling wantrouwen heerst. Hetgeen een beroep doet op tijd, energie en geld. Ze vindt dat zowel vanuit de kant van de overheid als opdrachtgever als van aannemerszijde stappen moeten worden ondernomen om het onderlinge vertrouwen te herstellen.

De minister acht daarbij transparantie van groot belang. Verder wees ze erop dat ervaringen die de overheid in het verleden opdeed met aannemers van invloed zijn op het verstrekken van vervolgopdrachten. “Dat betekent niet dat wie in het verleden wel eens een fout heeft gemaakt, nooit meer aan bod komt. En ook niet dat goed presteren een absolute voorwaarde is om een opdracht te krijgen. Niettemin wordt er wel rekening mee gehouden.”

Door meer gericht te zijn op ketenintegratie kunnen aannemers aan vertrouwen winnen, merkte de bewindsvrouw op. Daarom is het belangrijk dat aannemers meedenken over hoe het bouwproces beter kan worden ingericht. Een onderneming die bijvoorbeeld een plan presenteert om wegwerkzaamheden zo in te richten dat minder rijstroken hoeven te worden afgesloten, heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de overheid.

Meerwaarde door over de grenzen van het eigen bedrijf te kijken, kwam ook naar voren tijdens de presentatie van Alex Sheerazi, hoofd communicatie van het projectbureau Noord-Zuidlijn Amsterdam. Onder meer door het publiek meer openheid te geven over het werkproces en door aandacht te besteden aan buurtbewoners en middenstanders kon het gedeukte vertrouwen in het project worden hersteld, zei Sheerazi.

Toni Sfirtsi, adviseur strategische marketing in de bouw van bureau De Bouwer en partners, wees op het belang van onderzoek naar ontwikkelingen binnen de gebruikers van kantoren. Als hieraan in het verleden meer aandacht was besteed, was de enorme kantorenleegstand van dit moment te voorkomen geweest, is zijn overtuiging.

Reageer op dit artikel