nieuws

VNG vreest verdere beknotting door Lenteakkoord

bouwbreed

Een verontrustend perspectief op lange termijn en een aantal flinke beperkingen op korte termijn. Dat is de conclusie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na lezing van het Lenteakkoord en de uitwerking ervan.

Nu al constateert de VNG dat wederom een aantal financiële pijnpunten doorgeschoven wordt naar de gemeenten. Dat is teleurstellend omdat die nu al geld ontberen om belangrijke zaken te kunnen doen. Dit heeft bij een aantal gemeenten geresulteerd in een rem op bijvoorbeeld wegenonderhoud.

Daar komt nog bij dat het akkoord een aantal onzekerheden kent waardoor gemeenten nu ook nog niet kunnen berekenen wat de kosten zullen zijn. Ze staan bovendien niet te springen om die kosten al te maken gezien de onzekerheden over de uitvoering ervan.

Zo hebben de gemeenten al fors geïnvesteerd in uitvoering van de huishoudtoets in de bijstand. Die is door de val van het kabinet geschrapt. De gemeenten krijgen de al gemaakte kosten echter niet vergoed. Bijna hetzelfde geldt voor de transformatie van de Sociale Werkplaatsen, waar minder mensen terecht zouden kunnen. Ook die is afgeblazen onder gelijktijdige korting op het Gemeentefonds van 100 miljoen.

Op andere terreinen zitten gemeenten volgens de VNG met dezelfde dilemma. Door onzekerheden met name op het gebied van werk en inkomen, weten zij niet wat ze nog wel en wat niet meer kunnen op het gebied van de onderkant van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd worden ze wel geconfronteerd met een deel van de kosten die wellicht helemaal niet gemaakt behoefden te worden.

De financiële slagkracht van gemeenten wordt verder nog aangetast door de algemene bezuinigingen op het Gemeentefonds. Dat wordt direct gevoeld. Op de langere termijn gaan gemeenten het verplichte schatkistbankieren voelen. Dat scheelt ze behoorlijk wat renteinkomsten. Dat opvangen betekent verder snoeien in infrabudgetten.

Reageer op dit artikel