nieuws

Studie naar ventilatie in grootkeukens

bouwbreed

ISSO wil het ontwerpende installateurs en adviseurs makkelijker maken een ventilatiesysteem voor grootkeukens te kiezen. Over een jaar denkt de installateursdenktank een publicatie met eenduidige aanwijzingen gereed te hebben.

“Een goed ventilatiesysteem voor grootkeukens voert kookdampen en kookluchtjes af zonder dat het veel energie kost en zonder het comfort van de werkomgeving te verminderen”, vat Harry van Weele als projectcoördinator de functies van een dergelijke installatie samen. De publicatie die hij voor ISSO voorbereidt over het ontwerp en de uitvoering, het beheer en het onderhoud van zo’n ventilatiesysteem is volgens hem in Nederland de eerste in zijn soort.

“Tot nu toe moeten ontwerpende installateurs en adviseurs zich verlaten op de methoden die leveranciers van specifieke systemen adviseren”, zegt Van Weele. “Die verschillen soms nogal van elkaar wat de keuze bemoeilijkt. Dat komt doordat sommige leveranciers onderdeel zijn van internationale bedrijven. Die hebben elk hun eigen manier ontwikkeld om hun systemen te specificeren, omdat de regels voor het ventileren van grootkeukens in elk land anders zijn.”

Een vergelijking van de normen uit verschillende Europese landen levert voor Van Weele een wisselend beeld op. De oorzaak is volgens hem wellicht te verklaren met een verschil in de waardering van de arbeidsomstandigheden.

Met de publicatie moeten ontwerpende installateurs en adviseurs een objectieve keuze kunnen maken uit het aanbod van de verschillende leveranciers. Beheer en onderhoud wegen in die keuze net zo zwaar. Niet in de laatste plaats gaat de publicatie ook in op de onderhoudbaarheid, zegt Van Weele. “Het is wel handig als je overal goed bij kunt.”

ISSO stelt de publicatie samen met het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf Otib, installateursvereniging Uneto-VNI en de technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL. Leveranciers van ventilatiesystemen voor grootkeukens kunnen met kennis en financiële middelen bijdragen. FME heeft ISSO inmiddels ook zijn medewerking toegezegd.

Reageer op dit artikel