nieuws

Stimulans nodig voor innovaties watergebied

bouwbreed Premium

Europa dreigt zijn positie op de wereldmarkt te verliezen waar het gaat om innovaties op het gebied van watertechnologie. Om het tij te keren moet Europees beleid zich richten op het stimuleren van vernieuwingen binnen dit vakgebied. Dat meldt de Europese Commissie over Europees innovatiepartnerschap aan het Europees parlement.

“Zonder efficiënt beleid om de innovatie te stimuleren loopt Europa het risico zijn potentieel op de wereldmarkten voor watergerelateerde innovatie niet waar te kunnen maken”, zo staat in het schrijven. “Daardoor zal het onnodig technologie van elders moeten aankopen om zijn waterproblemen aan te kunnen.” De kennis op het gebied van water en technologie in Europa is weliswaar van hoogwaardige kwaliteit, maar is versnipperd over uiteenlopende landen.

Om de aankomende malaise het hoof te bieden is een Europees innovatiepartnerschap (EIP) nodig. Hierdoor kunnen innovaties worden versneld. Dit zal in het bijzonder gunstige gevolgen hebben voor de bescherming van ecosystemen en voor biodiversiteit. Zo’n partnerschap moet uiterlijk in 2020 tot stand zijn gekomen. In dat geval kunnen innovaties worden opgenomen in het beleid en zodoende worden uitgevoerd.

Van belang daarbij is dat overheden en nutsbedrijven opdrachten plaatsen voor waterinfrastructuur. Zulke opdrachten zijn een stimulans voor innovatieve ontwerpen. Ook regelgeving kan gunstig uitpakken. Daarbij kan ook regelgeving gunstig uitpakken. “Voor dit alles moeten bijbehorende normen worden vastgesteld of moeten bestaande normen worden aangepast.” Met het EIP wordt ingespeeld op de toenemende druk op waterreserves door onder meer waterschaarste en droogte. Volgens de Commissie groeit de behoefte aan innovaties zodat water efficiënter en doelmatiger kan worden gebruikt. Dit zal ook de werkgelegenheid ten goede komen.

Reageer op dit artikel