nieuws

Rijk schietkrimpend Zuid-Limburg te hulp

bouwbreed Premium

De rijksoverheid biedt Zuid-Limburg de helpende hand bij het vinden van oplossingen voor problemen rond de bevolkingskrimp. Daartoe tekende minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken gisteren in Heerlen een convenant met de provincie Limburg.

“De vergrijzing en vergroening heeft Zuid-Limburg in alle hevigheid getroffen’’, zei Spies bij de ondertekening van het convenant. “Het is belangrijk dat partijen in de regio niet als een struisvogel het hoofd in het zand steken maar zich afvragen: hoe gaan we hiermee om?’’

De Limburgse gouverneur Theo Bovens benadrukte dat het nodig is om het collectieve belang boven het eigen belang te laten prevaleren. “En daar is moed voor nodig’’, zei Bovens.

Het is niet de bedoeling dat er sloten geld naar Limburg stromen, wel dat het Rijk gaat faciliteren om de krimp aan te pakken, kort samengevat.

De minister zette haar handtekening dat in het voormalige CBS gebouw, dat ook gisteren tweemaal van eigenaar verwisselde. Via een ABC-constructie verkocht het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf RVOB het complex aan de gemeente Heerlen, die het doorverkocht aan de Walasgroep. Die gaat in het oude kantorencomplex onder meer een groot tuinbouwproject opzetten.

Dat is daarmee tevens een van de projecten waarop het convenant doelt, en dan met name het zachte prijsje waarmee het RVOB het bouwwerk van de hand deed, een kleine half miljoen euro.

Trekker

Parkstad Limburg wil in 2020 een Internationale Bau Ausstellung (IBA) naar de voormalige oostelijke mijnstreek halen. Dat is een grootschalig project met de allure van de Floriade, bedoeld als trekker voor de krimpende regio. De IBA zou kunnen uitgroeien tot één groot masterplan van en voor de regio. De IBA is een Duits fenomeen dat in de afgelopen decennia heeft gediend als katalysator bij een flinke transformatie van regio’s. Over een periode van acht tot tien jaar geeft zo’n IBA economisch zwakke steden of regio’s van binnenuit een impuls met nieuwe ideeën en projecten. Momenteel is er een IBA in Basel.

Rijk en provincie Limburg gaan samen bekijken op welke manier ze een IBA binnen boord kunnen halen.

Het gisteren getekende convenant moet het behoud van leefbaarheid en een vitale economie in krimpregio Zuid-Limburg behouden en stimuleren. Daarbij krijgt Limburg de ruimte om te experimenteren. Verder is onder meer afgesproken dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu kennis en kunde inbrengen bij het opstellen van een intergemeentelijke structuur- en woonvisie. Er komt een planologisch toetsingskader voor het beoordelen van bestaande en potentiele plannen.

Daarnaast zal het RVOB met Limburg en de regio Parkstad afspraken maken over de aanpak van vastgoed in krimpgebieden. Met name gaat het daarbij om de Oostflank Brunssum, het Gebrookerbos, en de overige rijksgronden in Parkstad. De bedoeling is dat waar nodig het Rijk deze gronden tegen een milde prijs en goede voorwaarden kan overdragen aan lagere overheden.

Toetsingskader

Ook komt er een onderzoek naar de financiële gevolgen van het wegvallen van bouwmogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling in krimpgebieden. Gemeenten kunnen bij het Rijk om steun en advies aankloppen om de kosten omlaag te krijgen door planschadeclaims waarbij de provincie zorgt voor een actueel planologisch toetsingskader.

Het convenant regelt verder een inventarisatie van panden in de buitengebieden die behouden moeten blijven.

Op die manier moet het platteland aantrekkelijk blijven en wordt verloedering voorkomen. Bovens pleitte er gisteren voor te experimenteren met de aanpak van leegstaande particuliere woningen.

Reageer op dit artikel