nieuws

Provincie akkoord met aanleg Rijnlandroute

bouwbreed Premium

Het bestuur van de provincie Zuid-Holland wil in 2014 starten met de aanleg van de Rijnlandroute. Gedeputeerde Staten maakte deze week bekend te kiezen voor het tracé Zoeken naar Balans.

Dit tracé voorziet in een nieuwe vierbaans verbinding tussen A4 en A44 en verbreding van de Tjalmaweg naar Katwijk. De verkeersverbinding is volgens gedeputeerde Ingrid de Bondt ‘robuust en betaalbaar’ en kan snel van start. De Rijnlandroute zorgt voor betere ontsluiting van de Leidse regio en betere verkeersdoorstroming tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De weg wordt (half)verdiept aangelegd.

Het alternatief, Churchill Avenue, valt daarmee af. Dit tracé, bedacht om een eeuwenoude landgoederengebied langs de zuidrand van Leiden te ontzien, scoort wat betreft milieueffecten en ruimtelijke kwaliteit beter. Maar uit berekeningen blijkt dat het meer zou gaan kosten en economisch minder oplevert. Het eerste tracé blijft met € 931 miljoen binnen budget, terwijl de Churchill Avenue een overschrijding van € 229 miljoen zou opleveren. Nadeel van het alternatieve tracé is bovendien dat het verkeer hierin volgens prognoses in 2030 al weer vastloopt. Provinciale staten durft daarnaast de risico’s van de Churchillvariant niet aan. Die houden verband met een lange tunnel met meerdere in- en uitritten die in dit tracé is voorzien.

De gemeente Voorschoten heeft teleurgesteld gereageerd, omdat de open tunnelbak grotendeels over haar grondgebied komt en bestaande verbindingen doorsnijdt. Landschapsarchitect Rik de Visser (Vista), die namens belanghebbenden een cultuurhistorische verkenning maakte van het gebied, spreekt van een ‘desastreus besluit’. “Een uniek en onbetaalbaar landschap gaat verloren dat in honderden jaren is gegroeid. Wat zou het dat het alternatief meer kost, als de schade ook heel hoog is?”

Provinciale Staten hakken op 27 juni definitief de knoop door over de tracékeuze.

Reageer op dit artikel