nieuws

Overgang voorschriften MBV naar Bouwbesluit

bouwbreed

De overgang van voorschriften uit de model-bouwverordening naar het Bouwbesluit 2012 leidt tot vragen. De VNG kreeg de volgende vraag. ‘Artikel 2.7.5 MBV is vervallen. Hierbij wordt verwezen naar het Bouwbesluit. Wij baseren ons afkoppelbeleid hemelwater en riolering op dit artikel. Het Bouwbesluit biedt niet dezelfde mogelijkheden. Hoe te handelen?’

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels