nieuws

Ontwikkelen groen levert geld op

bouwbreed

Publieke en private partijen moeten samenwerken om groene gebieden duurzaam te ontwikkelen en daaruit economisch voordeel te behalen.

Dat staat in de Handleiding ondernemen met landschapsdiensten. Het document werd samengesteld door Alterra, verbonden aan Wageningen Universiteit, in opdracht van het ministerie van Economische zaken.

Volgens de handleiding zijn groene gebieden belangrijk voor zowel de economie als de ecologie van Nederland. Niettemin vallen in het netwerk van de zogeheten groen-blauwe landschapselementen steeds meer gaten. Door publiek-private samenwerking kan hieraan paal en perk worden gesteld.

Daarbij is financiële verevening van groot belang om een situatie te creëren waarbij aanbieders van de zogeheten landschapsdiensten actief worden zodat het marktmechanisme zijn werk kan doen.

Onder landschapsdiensten worden in de handleiding onder meer goed functionerende ecosystemen verstaan. Om die in stand te houden moeten publieke en private partners samenwerken. Dat kan door te investeren in natuur en landschap. Tot zulke investeringen rekent de handleiding onder meer het aanbrengen van groene daken. Als voorbeeld wordt in het document de gemeente Rotterdam. “De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken omdat het steeds vaker harder regent en de riolen moeite hebben met een vlotte afvoer”, zo staat in de handleiding.

Maar de aanleg van groene daken is niet genoeg. Ook burgers behoren meer bij de ontwikkeling en instandhouding van het landschap te worden betrokken. Daartoe zijn legio mogelijkheden. Maar volgens de handleiding moeten die beter worden benut.

En om dat te bereiken is een omslag in het denken nodig bij zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Reageer op dit artikel