nieuws

Nauwelijks draagvlak voor alternatieven

bouwbreed

De onderhandelingen over de uitwerking van het bezuinigingsakkoord zijn in volle gang. De bouw probeert op punten bij te sturen, maar krijgt vooralsnog niet erg de handen op elkaar bij de oppositiepartijen.

Nu het stof is neergedwarreld rondom het bezuinigingsakkoord, kunnen deskundigen en marktpartijen beter inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde maatregelen. Voor de bouwsector ziet het er niet fraai uit. De btw-verhoging in combinatie met de beperking van de hypotheekrenteaftrek helpt de woningsector verder het drijfzand in, zo claimen de brancheorganisaties. Ook economen wijzen op de negatieve gevolgen voor de woningmarkt. Hoe de uitwerking van het akkoord er precies uit zal zien wordt ten tijde van dit artikel nog uitonderhandeld. Maar een eerste inschatting leert dat grote aanpassingen niet te verwachten zijn. De btw-verhoging van 19 naar 21 procent zorgt voor een verslechtering van de concurrentiepositie voor nieuwbouwwoningen, waardoor de nieuwbouw nog verder inzakt. Neprom, NVB en Bouwend Nederland wezen afgelopen zaterdag in deze krant op een noodzakelijke reparatie voor nieuwbouwwoningen die reeds verkocht zijn, maar waarvan de overdracht plaatsvindt na inwerkingtreding van het hogere btw-tarief. Dat zou een feitelijke naheffing van een paar duizend euro betekenen.

PvdA-kamerlid Jaques Monasch noemt het een ”slechte maatregel op het verkeerde moment. Hierdoor stijgen ook de prijzen van renovatie en stijgen ook de huren. Door een toename in de inflatie zal de hypotheekrente ook stijgen.” Hij vindt het verstandig dat de bouwers veel rumoer maken over de consequenties van de maatregelen. Zelf is hij echter niet van plan om op het Malieveld te gaan staan om tegen de maatregel te protesteren. “Er is nu eenmaal een Kamermeerderheid voor de plannen, dus dan kun je als oppositie niet zoveel doen.” Zijn suggestie: “Neem de bouweconomie mee in de verkiezingen in september.”

Paulus Jansen van de SP wil dat de coalitiepartijen met een reparatie komen voor de overgangsperiode, maar een apart belastingtarief voor de bouw ziet hij evenmin zitten. “De btw-verhoging is niet een maatregel waar wij voor zouden kiezen, maar het geldt ten minste voor alle sectoren, dus de concurrentiepositie van de bouw ten opzichte van andere sectoren verslechterd niet. Als we een apart tarief voor de bouw instellen, zijn er veel andere sectoren die ook vinden dat dit voor hun van toepassing moet zijn.” Er is nog een ander pijnpunt: Brussel zal niet snel toestemming geven voor een dergelijk tarief. “Zij krijgen een percentage van de Nederlandse btw-afdracht, dus een verlaging gaat ten koste van hun inkomsten.”

Jansen pleit er wel voor om snel duidelijkheid te geven over de btw-verlaging voor zonnepanelen. “Daar is nu een koopstaking, omdat mensen in afwachting zijn van een lager btw-tarief.” Kamerlid Betty de Boer (VVD) wijst erop dat de overdrachtsbelasting laag blijft. “De btw-verhoging is nodig om binnen de 3 procentsnorm te blijven. Anders zouden hogere rentes gaan gelden, en dan komt de bouw ook stil te liggen.”

Ook de nieuwe hypotheekregels oogstten veel kritiek. De economen Lans Bovenberg en Bas Jacobs wijzen in de Economisch Statistische Berichten dat daardoor de woningmarkt verder vast komt te zitten. Jansen pleit voor meer huurwoningen voor de middeninkomens “van 600 tot 800 euro huur” en voor ook fiscale maatregelen voor starters op de woningmarkt. Het is nog afwachten hoe de coalitie dit oplost.

Reageer op dit artikel