nieuws

Natuurlijke oever loopt sneller over

bouwbreed

Zomerse regenbuien kunnen tot grote wateroverlast leiden bij watergangen met een natuurlijke inrichting. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Rijn en IJssel. In het onderzoek stonden de herinrichtingsprojecten de Zoddebeek, de Leerinkbeek en de Groenlose Slinge centraal.

De studie werd in gang gezet na de wateroverlast die ontstond in augustus 2010. Een uitzonderlijk zware regenbui leidde er destijds toe dat een deel van de Achterhoek kwam blank te staan. Het waterschap maakte van de nood een deugd en onderzocht hoe het watersysteem zich in zulke omstandigheden gedraagt.

Het onderzoek concentreerde zich op hoofdwatergangen waarvan de waterlopen opnieuw zijn ingericht. Daardoor zijn de beken weer gaan stromen en meanderen. Ook zijn stuwen verwijderd en vispassages en cascades aangelegd. Verder is op een aantal plaatsen de mogelijkheid geschapen om water een tijdje vast te houden.

Bij het controleren van watergangen werd in het verleden steeds uitgegaan van het profiel van de watergang in de winter. In die periode komen de hoogste waterstanden voor. “Wanneer nu als gevolg van de klimaatverandering ook rekening wordt gehouden met extreme buien in de zomer, dan blijkt dat het risico op wateroverlast snel kan toenemen”, zo blijkt uit een toelichting van het waterschap. “Dit komt omdat dan de opstuwende werking van de weelderiger begroeiing samenvalt met de grotere aanvoer van water.”

Daar tekenen de onderzoekers bij aan dat bij bij natuurlijk ingerichte beken het waterpeil minder goed valt te berekenen. Daardoor moet in de eerste periode na de inrichting meer aandacht worden besteed aan aan het beheer. De ervaringen die daarbij worden opgedaan zijn van belang bij het ontwerpen van nieuwe projecten.

In het rapport wordt er op gewezen dat beheer- en onderhoudsplannen zijn verbonden met inrichtingsplannen. Daarom is het van belang om de kennis die is opgedaan met projecten die zijn uitgevoerd, te gebruiken bij nieuwe werkzaamheden. Verder staat in het onderzoek dat er meer waterberging nodig is. Dit kan door onder meer natuurontwikkeling of de aanleg van retentiegebieden. Zodoende kunnen afvoerpieken worden verlaagd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels