nieuws

Montagne verslaat Winsum

bouwbreed

Een gemeente kan zich niet zonder meer beroepen op nietigheid van een contract wegens strijdigheid met Europees recht. Dat zal onderbouwd moeten worden.

De Groningse gemeente Winsum moet gronden leveren aan projectontwikkelaar Montagne. Dat heeft het Gerechtshof van Leeuwarden bepaald in een kort geding in hoger beroep. Doet de gemeente dat niet, dan kost dat een ton per dag met een maximum van 1 miljoen euro. Hiermee is een eerdere uitspraak van de rechtban Groningen naar de prullenbak verwezen.

Al in 2006 sloten Montagne en Winsum een ontwikkelingsovereenkomst voor de bouw van een aantal woningen en openbare parkeervoorziening. De gemeente wilde daar echter vanaf en beriep zich erop dat zij in strijd had gehandeld met het Europese aanbestedingsrecht. Ook zou er sprake zijn van staatssteun. Daardoor zou de overeenkomst nietig zijn.

De rechtbank in Groningen ging met dat verweer van de gemeente mee. Ook die vond dat er strijdigheid met Europees recht zou kunnen zijn, waardoor de overeenkomst niet zou kunnen worden nageleefd.

Aanbestedingsplicht

Het Gerechtshof heeft van die uitspraak gehakt gemaakt. De rechters wijzen er fijntjes op dat als er sprake zou kunnen zijn van een aanbestedingsplicht voor de verkoop van de gronden en de bouw van publieke voorzieningen, dan gold dat in dit geval niet aangezien de overeenkomst ouder is dan de Wet rechtsbeschermingsmiddelen aanbesteden. Afgezien daarvan vragen de rechters zich of de gemeente wel een beroep op vernietigbaarheid kan doen aangezien de rechtsbescherming specifiek is bedoeld voor andere inschrijvers en niet voor opdrachtgevers.

Ook het beroep op staatssteun faalt wat het Hof betreft. Volgens het Europees Verdrag is daar sprake van als het gaat om een overheidsmaatregel die een partij begunstigt en ook nog eens het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloed wordt en de mededinging vervalst wordt.

Die laatste twee voorwaarden heeft de gemeente niet onderbouwd en dat had volgens het Hof wel gemoeten. Winsum moet daarom de gronden alsnog snel aan de projectonwikkelaar leveren.

Reageer op dit artikel