nieuws

Legolisering van de bouw heeft de toekomst

bouwbreed

Legolisering van de bouw heeft de toekomst

Met legoblokjes valt eindeloos te combineren. Allerlei verschillende zijn mogelijk. In feite is lego het ultieme industriële bouwsysteem. Daar moet de bouw heen om de kwaliteit te verbeteren, de prijs omlaag te krijgen en faalkosten te vermijden, vindt prof. Hennes de Ridder.

Als beginnende ingenieur mocht Hennes de Ridder werken aan de stormvloedkering in de Oosterscheldewerken. Dat werk veranderde zijn leven voorgoed. Veel dingen gingen mis, blunders werden begaan, foute beslissingen genomen en er is veel geïmproviseerd, zo verhaalt De Ridder in zijn boek.

Eén ding heeft diepe indruk op hem gemaakt. Het project was een staaltje van industrieel maatwerk zoals nog nooit vertoond was en de decennia daarna ook nooit vertoond is. “In de twee decennia die volgden op mijn paradijselijke ervaringen op de Oosterschelde, was ik betrokken bij heel wat binnenlandse, buitenlandse, kleine en grote werken. Zonder uitzondering stonden die veraf van het ideaalbeeld dat ik voor mij zag. Genoeg spanning en avontuur in die projecten overigens om me niet aan één stuk te verbazen over onbegrijpelijke zaken rond contractering, organisatie, risicogedrag en vooral het gebrekkige inzicht in het ontwerpen en maken van complexe systemen die bouwwerken nu eenmaal zijn”, verklaart de hoogleraar integraal ontwerpen zijn passie voor industrieel bouwen.

Dat het industriële maatwerk nog niet van de grond is gekomen, is volgens hem te verklaren uit de manier waarop de bouw is georganiseerd. Telkens drie partijen houden zich direct met een compleet bouwwerk bezig, de opdrachtgever, een batterij adviseurs inclusief de architect en vervolgens de uitvoerende bouw. “Deze drie partijen zijn altijd met iets eenmaligs bezig en hebben wel verstand van het bouwproces, maar niet van het bouwwwerk zelf”, schrijft De Ridder.

De partijen die voor industrieel maatwerk kunnen zorgen, de eindgebruikers en de industrieel producerende toeleveranciers staan buitenspel. Niet alleen omdat ze in het driepartijenspel niet meedoen, maar vooral omdat zowel de gebruikers met hun lifestyle als de toeleveranciers met hun innovatie en technologie veel sneller veranderen. Daardoor zijn bouwwerken bij hun oplevering vaak al verouderd”, is zijn verklaring. Dat laatste is overigens al eerder voor De Ridder aanleiding geweest het zogenoemde Living Building-concept te lanceren.

In zijn boek geeft De Ridder in verschillende hoofdstukken weer hoe de bouw moet veranderen. Zo is er een hoofdstuk gewijd aan veranderingen in het organiseren van de competitie. In plaats van de klant die het product specificeert, gaat de klant de context bepalen waarbinnen het te kopen bouwwerk moet passen. En in plaats van een programma van eisen komt de klant met een programma van wensen.

Zo is er ook een hoofdstuk over verandering in de organisatie van de keten, van gefragmenteerd naar geïntegreerd en van ambachtelijk op locatie naar industrieel. Een must derhalve voor iedereen in de bouw die werkelijk anders wil.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels