nieuws

‘Gemeenten snel de weg kwijt door Crisiswet’

bouwbreed

De Crisis- en Herstelwet werkt, concludeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de voortgangsrapportage van de wet. Voordat de wet permanent gemaakt kan worden is echter een lange weg te gaan. “Uitvoerders raken snel de weg kwijt in het bouwwerk van regels.”

< Vervolg van pagina 1

De Crisis- en herstelwet werd in 2010 doorgevoerd om de kwakkelende economie aan te zwengelen. De wet moest leiden tot de (snellere) aanleg van wegen, sluizen, woningen en windmolenparken doordat bijvoorbeeld de bezwaarprocedures werden ingekort.

Sinds de inwerkingtreding zijn in totaal 44 projecten aangewezen als experiment. Ook wordt bij 12 projecten gebruikgemaakt van het projectuitvoeringsbesluit dat zorgt voor een aanzienlijke versnelling van projecten en een impuls geeft aan ruimtelijke vernieuwing, blijkt uit de voortgangsrapportage die demissionair minister Schultz (infrastructuur) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wet is een succes, concludeert de bewindsvrouw. “Het biedt voor gemeenten en initiatiefnemers al veel mogelijkheden om projecten sneller en doeltreffender te laten verlopen.”

Het mogen afwijken van wettelijke regels die innovatie in de weg staan maakt volgens het ministerie de weg vrij voor projecten op velerlei terrein: bodemsanering, energiegebruik, tijdelijk ruimtegebruik, kleine windturbines, vrijheid bij particulier opdrachtgeverschap.

Uit de voortgangsrapportage blijkt echter dat vooral bij de ‘ontvangende’ kant, de gemeenten, problemen ontstaan. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde februari dit jaar al dat gemeenten de wet nagenoeg ongebruikt op de plank laten liggen. Gemeenten kiezen toch liever voor het beproefde bestemmingsplan. “Het wiel uitvinden kost altijd meer tijd dan de bekende weg”, zei Edwin Buitelaar, onderzoeker bij het PBL, destijds in deze krant.

Ook het feit dat de wet sinds de invoering meerdere malen werd aangepast helpt niet mee, blijkt uit de voortgangsrapportage. “Uitvoerders raken snel de weg kwijt in het bouwwerk van regels, dat op deze wijze ontstaat.” De nieuwe Omgevingswet moet volgens het ministerie dan ook een opzet krijgen “waarbij toekomstige invulling en wijziging niet direct leiden tot versnippering over documenten en onoverzichtelijkheid van teksten”.

De minister wil de wet graag een permanent karakter geven, verankeren in de Omgevingswet waar zij momenteel aan werkt. De Raad van State oordeelde daar eerder dit jaar uiterst kritisch over. Volgens de hoogste bestuursrechter worden de meeste belemmeringen in de voortgang van ruimtelijke projecten veroorzaakt door de uitvoering en niet met wettelijke beperkingen.

Reageer op dit artikel