nieuws

Gemeenten: Minder sociale woningen

bouwbreed Premium

Driekwart van de gemeenten overweegt minder sociale huur- en koopwoningen te laten bouwen. Hierdoor zal de bouwproductie verder teruglopen, verwacht adviesbureau Deloitte.

‘Bouwproductie komt verder onder druk’

Veranderende regelgeving, teruglopende investeringsruimte bij woningcorporaties en de financiële problemen bij gemeentelijke grondbedrijven zijn de belangrijkste oorzaken. “De plannen van het kabinet laten zien dat corporaties een fors deel van de toekomstige nieuwbouwproductie voor hun rekening zouden moeten nemen, gefinancierd met de opbrengsten uit verkoop van bestaand bezit”, signaleert Deloitte. “Nu de opbrengst uit verkoop van bestaand bezit tegenvalt heeft dit tot direct gevolg dat de bouwproductie nog verder in gevaar komt. Gemeenten zullen op zoek moeten gaan naar andere partijen om bouwproductie te realiseren in de huursector.”

Grondprijs

Gemeenten en corporaties hebben moeite de verborgen kosten van een sociale huurwoning, door Deloitte geraamd op 80.000 euro per woning, op te brengen. Het gaat om de lagere grondprijs die gemeenten bij sociale woningen in rekening brengen en de lagere huur die corporaties voor deze huizen kunnen vragen vergeleken met commerciële huurwoningen. Bovendien mogen corporaties volgens EU-regels alleen nog maar sociale huurwoningen bouwen voor huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro per jaar.

Het kabinet heeft tot 2015 een nieuwbouwproductie gepland van 67.000 woningen per jaar. “Met het terugdringen van de bouw van sociale woningen, komt de Nederlandse bouwproductie waarschijnlijk nog verder onder druk te staan”, aldus Frank ten Have partner bij Deloitte. “De helft van alle nieuwbouwwoningen was in 2010 immers nog sociale woningbouw.” Corporaties leverden destijds in totaal 26.980 sociale huur-en koopwoningen op.

Deloitte ondervroeg ambtenaren van veertig gemeenten. De onderzoekers concluderen daaruit dat 77 procent van de 415 Nederlandse gemeenten overweegt de bouwactiviteiten in te krimpen. Om welke gemeenten het gaat, wil Deloitte niet kwijt.

Reageer op dit artikel