nieuws

Gelderland schept helderheid over natuur

bouwbreed Premium

In Gelderland weten ontwikkelaars of ze rekening moeten houden met een natuurbestemming. Dat is een gevolg van een besluit van Gedeputeerde Staten over natuurontwikkeling de komende jaren.

De provincie maakt eenmalig 77,5 miljoen euro vrij om natuurlandschap voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te ontwikkelen en te herinrichten. Daarbij komt jaarlijks een investering van 20 miljoen euro voor landschapsbeheer. “Met dit besluit is duidelijk welke gebieden wel of niet een natuurbestemming hebben. We moesten nog 11.500 hectare ontwikkelen. Die opgave verkleinen we nu met 6000 hectare”, licht een woordvoerder toe. “Dat betekent dat op die gebieden geen bestemming natuur komt. Die gebieden kunnen nu door ondernemers op een andere manier ontwikkeld worden.” Ze denkt daarbij aan bijvoorbeeld recreatie of grondgebonden landbouw. Ook kijkt de provincie naar andere manieren om de natuur tot ontwikkeling te brengen. “We hanteren nu een rood-voor-groen-beleid”, legt de woordvoerder uit. “Een landeigenaar krijgt dan bijvoorbeeld de ruimte om 5 of 6 woningen te ontwikkelen. In ruil daarvoor commiteert hij zich aan de ontwikkeling van het omliggende landschap. Op die manier proberen we de ontwikkeling van natuur haalbaar en betaalbaar te houden.” Natuur heeft een groter economisch belang dan veelal wordt gedacht, stelt de zegsvrouw. “Bijvoorbeeld Winterswijk. Daar wonen 30.000 mensen, maar door de omliggende natuur is er een sterke vrijetijdseconomie. De gemeente heeft daardoor voorzieningen, winkels en horeca voor een 100.000+-gemeente.”

Toch, zelfs alles meezit, haalt de provincie 58 procent van de internationale doelstellingen. De komende vier jaar heeft de provincie 233 miljoen euro nodig. Het resterende geld moet van Rijk en andere organisaties komen.

Reageer op dit artikel