nieuws

Geen kabinetsbesluit over Hedwigepolder

bouwbreed Premium

Geen kabinetsbesluit over Hedwigepolder

Het demissionaire kabinet zal geen besluit meer nemen over de natuurcompensatie in de Westerschelde en de Hedwigepolder.

Dat heeft staatssecretaris Bleker gezegd na afloop van de ministerraad. Reden is de demissionaire positie, de gevoeligheid van de zaak en de bepaald niet eenduidige uitspraken van de Tweede Kamer hierover. Het kabinet zal het besluit om niet te besluiten meedelen aan de regering van Vlaanderen en de Europese Unie. Onduidelijk is of het oorspronkelijke besluit – onder water zetten van de polder – nu doorgaat. Zo niet, dan dreigt een rechtszaak tegen Nederland.

Reageer op dit artikel