nieuws

De zegeningen van de Europese Unie

bouwbreed

De zegeningen van de Europese Unie

In politiek Den Haag is het zo langzamerhand bon ton om ‘Brussel’ te gebruiken als schaamlap. Alle zegeningen komen van de nationale overheid, alle ellende uit Brussel, krijgt menigeen dan het idee. Een enkele politieke partij heeft zelfs al uittreden uit de unie gebombardeerd als onderwerp voor de verkiezingsstrijd.

Staatssecretaris Bleker kan erover meepraten. Het kabinet en hij als representant ervan wilden de Hedwigepolder wel sparen, maar die bureaucraten in Brussel dwongen hem ertoe.

De waarheid is dat het Brussel niets interesseert wat Nederland op dit gebied doet. Enkele jaren geleden hebben België en Nederland afspraken gemaakt over de verdieping van de Westerschelde inclusief natuurcompensatie. Wat Brussel nu doet is slechts toezien op de naleving van de afspraken.

Als Nederland iets anders wil, dan zal ons land opnieuw moeten onderhandelen met België en een nieuw verdrag sluiten. Het mag allemaal van Brussel als de natuurcompensatie maar voldoende oplevert.

Lekker makkelijk om je dan te verschuilen achter de brede Europese rug. Het boze buitenland is de schuld van al onze ellende, wij kunnen er niets aan doen, nietwaar.

Geloofwaardig

Iets soortgelijks is zichtbaar nu onze staats schuld oploopt en het tekort boven de 3 procent zit. Het zijn achtereenvolgende kabinetten in Nederland geweest en diverse ministers van Financiën die zich binnen de Unie keihard hebben gemaakt voor handhaving van het zogenoemde groei- en stabiliteitspact, de basis voor het strikte begrotingsbeleid.

Nu komt het ons land even wat minder uit, de bezuinigingen gaan pijn doen, en direct start het geroep of het niet wat minder kan en dat het niet zo erg is als we een paar jaar later aan de 3 procent tekort zitten. Hoe geloofwaardig kun je dan nog zijn?

Op financieel gebied hoort de gemiddelde inwoner van Nederland niets anders dan dat ons land netto-betaler is aan de EU en de grootste contribuant. Gemiddeld genomen geldt dat voor alle lidstaten, al was het maar omdat het bescheiden apparaat in Brussel nu eenmaal geld kost.

Per land treden er wel verschillen op. Globaal genomen betalen rijke landen meer en krijgen minder omdat de EU-fondsen erop gericht zijn arme landen op te stoten in de vaart der volkeren. Daar heeft Nederland destijds van harte mee ingestemd. Logisch ook, al was het maar om te voorkomen dat er een landverhuizing op gang komt door mensen uit arme landen die in de rijke landen willen komen werken. Er zat dus duidelijk een rationale achter. Om dan achteraf te klagen, is wat kleinzielig.

Dat betekent niet dat Nederland helemaal geen waar voor zijn geld krijgt uit Brussel. In het verleden waren het vooral de landbouwsubsidies waar ons land volop van profiteerde. Nu is het vooral geld uit de cohesiefondsen en het structuurfonds. Dat is geld dat voor de achterliggende gebieden in ons land is ingezet, vooral Flevoland en Groningen. Maar ook andere provincies hebben geprofiteerd van de Europese geldstromen. Voor de bouw is het ook niet ongunstig geweest. Veel van de Europese projecten gaan over infrastructuur, wegen, spoorwegen, kabels en leidingen.

Het door dit kabinet vol trots gepresenteerde idee van de topsectoren zou aanzienlijk minder geld krijgen als Europa niet meebetaalde. Dat hoor je geen politicus vertellen. Die laten liever de slechte kanten van Brussel zien waardoor zij zelf veel beter lijken.

Ondanks het feit dat we in ons land zo’n 150 euro per jaar per persoon netto kwijt zijn aan de Europese Unie, is het dom om de Unie alleen maar te laten zien als de boze boeman. De Unie heeft nut, al was het maar omdat we al decennia lang geen oorlogen meer hebben gehad.

Reageer op dit artikel