nieuws

De schoonheid van bouwen met pensioengeld

bouwbreed

Een feestje waard, zei directeur-bestuurder Tim van Schijndel van woningcorporatie Wooncompas. Zijn corporatie slaagde er vorige week als eerste woningcorporatie in een paar pensioenfondsen zover te krijgen te investeren in een bouwproject. Welke corporatie volgt?

Vanwege de voortdurende Vestia-heisa viel de opmerkelijke prestatie van de Rotterdamse woningcorporatie Wooncompas vorige week nauwelijks op. Wooncompas (1000 woningen) laat woningen en maatschappelijk vastgoed bouwen met pensioengeld. Waar Vestia geld voor de volkshuisvesting probeerde te verdienen met derivaten, stapte Wooncompas-directeur Tim van Schijndel gewoon naar een paar pensioenfondsen. De pensioenwereld kende hij nog goed vanuit zijn vorige dienstbetrekking. De jonge, bevlogen corporatiedirecteur wist het spoorwegpensioenfonds en het pensioenfonds openbaar vervoer te overtuigen 45 miljoen euro te investeren in 135 sociale huurwoningen op de kop van Katendrecht in Rotterdam op het enige overgebleven verwaarloosde stukje bouwgrond op een verder inmiddels prachtig opgeknapt stukje Rotterdam. “Ze zagen er de schoonheid van in”, aldus Van Schijndel. Ook twee scholen, een politiepost en een gebouw waar verstandelijk gehandicapten werkprojecten kunnen doen, vallen in het project. Een extra stimulans voor Van Schijndel was dat het een van de scholen een christelijke signatuur heeft. Wooncompas is van oorsprong, zoals veel andere corporaties, ook christelijk.

Liever had Wooncompas het gebouw zelf betaald, maar bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zat de corporaties al aan haar tax. Dat betekende: geen nieuwe leningen meer. De markt op, was de enige oplossing om het financieel gezonde en zeer wenselijke project na zes jaar plannen maken toch van de grond te krijgen. De pensioenfondsen worden straks eigenaar en Wooncompas gaat het beheren alsof het corporatievastgoed is.

Wat de pensioenfondsen over de streep heeft getrokken is dat de gemeente Rotterdam de scholen voor een periode van veertig jaar huurt. Dat levert een keurig rendement, aldus het spoorwegpensioenfonds. Zeker meer dan de huidige rendementen op aandelen en obligaties.De huur stroomt binnen op de rekening van de pensioenfondsen. Dat is op zich niet nieuw. De helft van het vastgoed van het spoorwegpensioenfonds bestaat uit sociale huurwoningen, die een zeker rendement geven omdat de leegstand beperkt is en de huur inflatievolgend is. Nieuw is dat een pensioenfonds een bouwproject financiert.

“Goed voor de pensioenwereld, goed voor de bouwwereld en goed voor de de corporatiewereld”, concludeert Van Schijndel. Positief is het zeker. Navolging zal er ongetwijfeld komen nu één schaap over de dam is. Al halen grote pensioenfondsen liever hogere rendementen in Verweggistan, in landen als China. Bovendien hebben de grote fondsen “het apparaat er niet meer voor”, weet Peter van Gool, vastgoeddirecteur van het pensioenfonds van de spoorwegen. De vastgoedexpertise is beperkt. Om zo’n project van 45 miljoen euro en 135 woningen lachen ze volgens hem. Dat kan zijn, maar voor pensioenfondsen die maatschappelijk een steentje willen bijdragen en genoegen nemen met een keurig en stabiel rendement staat de deur open.

Reageer op dit artikel