nieuws

CO2-ladder kan meer besparen

bouwbreed

Bedrijven passen de CO2-prestatieladder voornamelijk toe vanwege de marktvraag. Energiereductie in het primaire proces komt onvoldoende aan bod, blijkt uit onderzoek.

“De eerste slag die bedrijven maken, is de overstap naar groene stroom. Dit heeft een forse CO2 -reductie tot gevolg. Daarna moet je echt met energiereductie aan de slag. Je ziet dat dit zeker tijdens de crisis interessant is, omdat het ook heel direct tot kostenreductie leidt”, zegt Tom Dogterom van Primum, adviseur op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

En juist daar schort het nog aan, zo blijkt uit het onderzoek van Primum. De kansen voor energiebesparing en kostenreductie worden niet optimaal benut. “De grootste kansen liggen in het primaire proces van een bedrijf. Die kansen laat je onbenut als je je alleen maar concentreert op groene stroom”, aldus Dogterom.

Opdrachtgevers die de prestatieladder gebruiken hebben wel een grote invloed op het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bedrijven laten een reductiedoelstelling zien van gemiddeld 2,8 procent per jaar. In 2020 zou dit theoretisch derhalve een reductie van de CO2-uitstoot betekenen van 25 procent, meer dan het dubbele van de Nederlandse doelsteling van gemiddeld 1,1 procent per jaar.

Sinds de invoering van de ladder door Prorail in 2009 zijn zo’n 200 bedrijven gecertificeerd. Ongeveer de helft daarvan realiseert de energie- en kostenreductie. De andere helft benut de potentie van de maatregelen nog onvoldoende terwijl het direct geld oplevert.

Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is het stimuleren en faciliteren van kennisdeling. Daardoor kunnen bedrijven sneller en efficiënter aan de slag met energiebesparing. Daarnaast moet de ladder gebruikt worden voor innovatie, ook dat kan het proces versnellen. Bovendien vergroot het de afzetmarkt en kunnen daarnast de doelen hoger worden gesteld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels