nieuws

‘Actief grondbeleid op strategische locaties biedt gemeenten voordelen’

bouwbreed

‘Actief grondbeleid op strategische locaties biedt gemeenten voordelen’

Gemeenten moeten opnieuw een bewuste keuze maken welk type grondbeleid ze hanteren. Dat vindt Friso de Zeeuw, deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling.

Veel gemeenten hebben jarenlang actief grondbeleid gevoerd. Dat wil zeggen dat zij zelf gronden aankochten en die bouwrijp weer verkochten aan ontwikkelaars. Het instorten van de koopwoningenmarkt heeft schrijnend het nadeel aangetoond van deze wijze van handelen. Dat is volgens De Zeeuw, ook nog directeur nieuwe markten van Bouwfonds Ontwikkeling, voor gemeenten aanleiding om het gevoerde grondbeleid tegen het licht te houden en bewust een keuze te maken.

Hij ziet de oplossing in een selectief actief grondbeleid. “Dat wil zeggen dat gemeenten een actief grondbeleid voeren, vooral op strategische locaties en ten behoeve van het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Op andere locaties kan dan volstaan worden met faciliterend grondbeleid.”

Reageer op dit artikel