nieuws

‘Aanbesteding gemeente kan beter’

bouwbreed

Bouwopdrachten van gemeenten gaan lang niet altijd naar het meest geschikte bouwbedrijf. Dat constateert de Regieraad Bouw Regio Randstad. Lokale aannemers vallen nog vaak onterecht buiten de boot.

Volgens voorzitter Henry Meijdam komt dat door het gebrek aan ervaring en inzicht bij gemeenten. “Of veiligheidshalve maar vasthouden aan oude patronen.” Het selecteren van een bouwbedrijf is voor de gemeente en haar ingehuurde adviseurs vaak nog een te ingewikkelde klus. “In ruim 15 procent van de openbare aanbestedingen zijn de gevraagde omzeteisen te hoog, blijkt uit onderzoek van het Aanbestedingsinstituut. Ook worden in ruim een kwart van de gevallen te veel referenties gevraagd. Het resultaat is dat diverse bedrijven onnodig en onbedoeld uitgesloten worden. In een derde van alle opdrachten zijn de eisen aan de marktpartijen zelfs niet objectief te meten.”

Kleinere bedrijven worden “door verkeerde aanbestedingseisen” uitgesloten van deelname aan een aanbesteding, terwijl zij een project “misschien wel beter hadden kunnen uitvoeren”, stelt Meijdam. “Het gebeurt onbedoeld, maar nog wel te vaak.” Aan de wil ontbreekt het volgens Meijdam niet. “Gemeenten willen graag weten hoe ze slimmer met hun budget kunnen omgaan. Ze weten gewoon niet wat ze missen.”

De Regieraad Bouw, waarin overheden en bedrijfsleven samen de vernieuwing in de bouw stimuleren, organiseert daarom een cursus voor gemeentelijke ambtenaren. De ambtenaren krijgen onder meer van Ingenieursbureau Den Haag te horen hoe zij passend selecteren en welke verbeteringen de laatste jaren zijn doorgevoerd. “Bijvoorbeeld als het gaat om de selectie- en gunningcriteria, zoals proportionaliteit en past performance. Daardoor krijgen gemeenten inzicht in het beter selecteren van bouwbedrijven die goede oplossingen en kwaliteit bieden, tegen een optimale prijs.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels