nieuws

Verdichtingsplannen van Rotterdam zijn haalbaar

bouwbreed Premium

De ingrijpende verdichtingsplannen voor de Rotterdamse binnenstad zijn haalbaar, maar vereisen serieuze investeringen in het openbaar vervoer. Dat blijkt uit toetsing door TNO van zeven verdichtings- vergroeningsplannen van de Maasstad.

Rotterdam wil het aantal bewoners van zijn relatief dunbevolkte binnenstad tot 2040 met 30.000 verhogen en wil daarvoor 20.000 woningen bijbouwen. Vraag is of dat een duurzame en leefbare stad op kan leveren. Ja, dat kan met de geformuleerde strategieën, stelt TNO. “Mits de stad de sleutelvraag oplost: het binnenstedelijke transport”, aldus TNO-directeur Marianne Kuijpers .

De onderzoeksinstelling toetste de impact van de Rotterdamse plannen op 35 indicatoren. Hogere woningdichtheid stimuleert wandelen en fietsen, meer werkgelegenheid en meer vertier op straat, maar zorgt ook voor meer geluidsoverlast, verkeersopstoppingen en hitte-eilanden. Die negatieve effecten kunnen fors worden teruggebracht door duurzaam te bouwen en door vergroening. Rotterdam bedacht er zeven groenstrategieën voor. Die zijn gericht op creëren van boulevards, kades, pleinen, parken, groene daken en gevels. Concrete plannen zijn er voor aanplant van 5000 bomen en aanleg van 150 voetbalveldjes. Inzet op een stedelijke omgeving ontworpen voor lopen en fietsen levert volgens TNO ook extra gezonde levensjaren op voor de stadsbevolking. En het verkeer wordt er veiliger van.

De verdichting zelf moet steeds meer komen van particuliere bouwers. Omdat de ruimte voor grote bouwprojecten afneemt, gaat Rotterdam zelfbouw en kleinschalige initiatieven actief stimuleren. De gemeente opent een loket waar burgers en bouwers terecht kunnen voor hulp bij transformatie van leegstaande kantoren, water-wonen en luchtgebonden wonen (optoppen). “Wij schrijven niet voor waar moet worden gebouwd, we doen er vooral alles aan om mogelijke hobbels op potentiële locaties op te ruimen”, vertelt Astrid Sanson (directeur dS+V). De stad heeft recentelijk ook op een aantal locaties ‘luchtrechten’ verkocht. Architect Joost Kühne bouwde woningen en kantoren over een parkeerplaats en over een expeditiehof.

De toename van het aantal binnenstadsbewoners waarop Rotterdam mikt – van 5 naar 10 procent van het totaal aantal inwoners – blijkt goed voor de energie-efficiënte. Door toevoegen van duurzame woningen, die intensiever gebruik van bestaande voorzieningen, wordt volgens TNO na 2020 op jaarbasis 44 ton CO 2-emissie uitgespaard.

Reageer op dit artikel