nieuws

Veiligheid langzaam vooruit

bouwbreed

Hulpconstructies en bekistingen deugen in veel gevallen niet. Veiligheidsinstituut Aboma trof vorig jaar bij bijna 20 procent van de gecontroleerde bouwwerken tekortkomingen aan.

Een deel van de Rotterdamse B-Tower kon in 2010 instorten vanwege een gebrekkige ondersteuning, constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid deze week, 55 van 59 schoren ontbraken. Daardoor bezweek bij het storten van beton voor de derde verdiepingsvloer het ondersteunende steigerwerk.

Volgens veiligheidsdeskundige Jos Schouten van Aboma worden in de praktijk met enige regelmaat ontoereikende hulpconstructies aangetroffen – en staat die van de B-Tower dus niet op zichzelf. “Laat ik het zo zeggen: er is op dat gebied nog veel voor verbetering vatbaar”, zegt Schouten. Hij wijst daarbij op de jaarlijkse veiligheidsmonitor die Aboma gisteren publiceerde. “Daaruit blijkt dat het aantal tekortkomingen bij bekistingen en hulpconstructies wat afneemt, maar nog altijd aan de hoge kant is.”

In 16 procent van de controles waren de ondersteuning en stabiliteit niet in orde. In maar liefst 37 procent van de gevallen bleek de werkplek bovendien slecht beveiligd. “Daarbij moet nog worden aangetekend dat wij in opdracht van aannemers inspecties verrichten. Dat zijn dus de bedrijven die investeren in veiligheid. Er is een nog grotere groep bouwers die dat niet doet.”

Overigens constateert Aboma dat over het geheel genomen de veiligheid op de Nederlandse bouwplaatsen is toegenomen. Volgens het veiligheidsinstituut is dit te danken aan “het toegenomen besef” van het belang van een veilige werkplek. Ook sluit het niet uit dat de crisis heeft gezorgd voor minder beunhazen in de bouw.

Schouten vraagt zich dan ook af of de onderzoeksraad niet te gemakkelijk heeft geconcludeerd dat de veiligheid bij alle grote bouwprojecten in het geding is. “Een meer genuanceerd beeld is op zijn plaats.” Wel deelt hij de mening dat de versnippering op de bouwplaats door de verdergaande specialisatie van werkzaamheden de veiligheid niet ten goede komt.

Volgens Schouten zouden bouwondernemingen en opdrachtgevers er goed aan doen de risico’s van projecten vooraf, in de ontwerpfase, beter te inventariseren. Vorig jaar bleek op vier van de tien bezochte projecten de risico-inventarisatie onvoldoende te zijn uitgevoerd.

Reageer op dit artikel