nieuws

Streep door alternatief brug IJmeer en Kruisstation Diemen

bouwbreed Premium

Minister Schultz haalt een streep door het Kruisstation Diemen en het alternatieve tracé voor de IJmeerverbinding.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over het project RRAAM, het programma om Amsterdam, Almere en Markermeer als een integraal gebied te ontwikkelen. Het project dat 2040 loopt is omkleed met onzekerheden, waaronder de woningbehoefte van 60.000 extra huizen in Almere. Het Rijk houdt voorlopig vast aan die prognoses. Verder zijn de toprisico’s voor het project in kaart gebracht. Daarbij wordt gedacht aan de risico’s over de opgave, onvoldoende middelen, besluitvorming IJmeerlijn en niet halen van de eisen van Natura 2000. Voor de korte termijn zijn twee alternatieven gesneuveld. De minister wil niet 52 miljoen euro extra uit- trekken voor het nieuwe kruisstation Nieuw Diemen. Als extra argumenten voert zij aan dat dan twee andere stations moeten worden gesloopt en is de bouwlocatie midden in een joodse begraafplaats is gepland waar ringslangen leven. De minister is milder over het alternatieve tracé van de Stichting Almere Bereikbaar. Zij maakten een voorstel voor een meer zuidelijk gelegen brug over het IJmeer. De kosten blijken vergelijkbaar met de IJmeerverbinding via IJburg, maar de minister vindt dat de vervoerswaarde lager is.

Reageer op dit artikel