nieuws

Restauratie en uitbreiding Museum De Lakenhal na 64 jaar

bouwbreed

Het lijkt erop dat Museum De Lakenhal eindelijk gerestaureerd en uitgebreid kan worden. De eerste plannen dateren al van 1948. Een besluit hierover moet de gemeenteraad medio dit jaar nemen.

Lekkages, geen geschikte publieksruimte en onvoldoende expositieruimte zijn problemen van Museum De Lakenhal in Leiden. Restauratie en uitbreiding zijn dus meer dan nodig. De behoefte daartoe bestaat al sinds 1948. In 19951 werden de eerste panden uitgekocht om de uitbreiding te kunnen realiseren. Daarna werd het stil bij gebrek aan geld.

Nu ligt er volgens de gemeente een realiseerbaar plan voor de toekomst. Bovendien heeft het museum beloofd om zich actief in te zetten om externe fondsen te werven voor de restauratie en uitbreiding. De gemeente zal uiteraard ook bijdragen.

“Leiden is de vierde cultuurstad van Nederland en wil blijven investeren in de cultuursector. Dat heeft een gunstig effect op de aantrekkingskracht van onze stad”, aldus wethouder Jaap-Jan de Haan. In 2009 nam de gemeenteraad al eens een besluit over het opknappen van de panden. Daar werd toen 13,5 miljoen euro voor gereserveerd.

De verwachting is dan ook dat de raad ook nu zal instemmen met de plannen die er nu liggen. Daarmee wordt het museum toekomstbestendig.

Reageer op dit artikel