nieuws

RBOI en Witteveen+Bos in Krammer

bouwbreed Premium

RBOI en Witteveen+Bos in Krammer

De adviesbureaus RBOI en Witteveen+Bos werpen zich op de milieueffectrapportage en de vergunningaanvragen voor het Zeeuwse windpark Krammer.

Opdrachtgevers zijn vereniging Zeeuwind en coöperatie Deltawind. Het windpark nabij Oude Tonge krijgt twintig tot veertig turbines die voor 70.000 huishoudens groene stroom zullen produceren. Bijzonder is dat de ingenieursbureaus via de rijkscoördinatieregeling alle benodigde besluiten en vergunningen zullen afhandelen, inclusief de waterwetvergunning. Het kunststukje stelt hoge eisen aan de afstemming tussen de partijen die de besluiten moeten nemen, zowel aan de publieke als aan de private kant. Het windpark mag geen enkele verzwakking opleveren van de waterkerende constructies.

Lees meer over windpark Krammer

Reageer op dit artikel