nieuws

Onderzoeksraad ziet geen heil in ‘Balkongate’

bouwbreed

Onderzoeksraad ziet geen heil in ‘Balkongate’

‘Balkongate’ in Millingen aan de Rijn wordt niet aan een onafhankelijk onderzoek onderworpen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid ziet, net zo min als de gemeente, aanleiding voor een onderzoek.

Slechts een aantal van de vele meldingen van voorvallen die de onderzoeksraad jaarlijks ontvangt, leidt tot een onderzoek, zegt woordvoerder Wim van der Weegen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. “De afweging die na een melding gemaakt wordt, is complex. De Raad weegt onder meer mee of er eerder onderzoek is gedaan naar soortgelijke voorvallen en of de Raad verwacht dat er achterliggende oorzaken uit het onderzoek naar boven komen.” Doel van het onderzoek is altijd “lering trekken” om herhaling te voorkomen. “Wij buigen ons niet over de schuldvraag.” Als er een melding binnenkomt, wordt beoordeeld of onderzoekers ter plaatse gaan om meer informatie in te winnen. “Op basis van die informatie wordt vervolgens bekeken of een onderzoek gewenst is.” Van het incident in Millingen aan de Rijn heeft de Onderzoeksraad nooit een melding ontvangen. De Raad ziet voor zichzelf geen rol weggelegd. “Vanwege de onderzoekscapaciteit en het feit dat het voorval inmiddels twee maanden geleden is gebeurd, zullen wij het voorval niet onderzoeken.”

Of de inspectie SZW het balkonincident aan een onderzoek zal onderwerpen, is niet duidelijk. Uit een bericht in dagblad De Gelderlander is op te maken dat de arbeidsinspectie na het ongeval een onderzoek heeft ingesteld, maar de inspectie kon dat vrijdag niet bevestigen.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de inspectie de toedracht van het incident zal onderzoeken. De inspecteurs komen meestal in actie na een melding van de werkgever. Die is verplicht om incidenten te melden als een werknemer gewond raakt, door het ongeluk blijvend invalide wordt of overlijdt. Daarvan was in dit geval geen sprake.

De gemeente Millingen aan de Rijn kan wel een onderzoek instellen. Nu zij dat niet nodig acht, zal de toedracht van het ‘Balkonincident’ waarschijnlijk nooit onderzocht worden.

Reageer op dit artikel