nieuws

Onderzoeksprogramma’s voor ruimtelijk beleid

bouwbreed

Integrale gebiedsontwikkeling en duurzaam ruimtelijk beleid staan centraal in zes onderzoeksprogramma’s van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Nicis.

De onderzoekers doen praktijkgericht onderzoek. Overheden en bedrijven kunnen er hun voordeel mee doen. In de zes onderzoeksprogramma’s wordt ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd. De onderzoekers richten de schijnwerper onder meer op water en mobiliteit. Ook vraagstukken op het gebied van bestuur en informatiesystemen komen aan de orde. Dat hebben de organisaties bekendgemaakt. Een van de deelonderzoeken, geleid door Karst Geurs van de Universiteit Twente, richt zich op de Stedenbaan in de Zuidelijke Randstad. Daar werkenr overheden en bedrijven aan integratie van stedelijke ontwikkeling en vervoersknooppunten. “De onderzoekers werken mee aan strategieën om dit op de korte en middellange termijn tot een goed einde te brengen”, zo staat in een toelichting op de plannen. Een vergelijkbaar onderzoek van de Universiteit van Amsterdam richt zich op de Amsterdamse metropoolregio. Hier worden onder andere financieringvraagstukken tegen het licht gehouden. In het onderzoek Locatievoorkeuren van kenniswerkers en gebiedsontwikkeling in de Amsterdamse metropoolregio staat het spanningsveld tussen beleidsprocessen en wetgeving bij duurzame gebiedsontwikkeling centraal. Het onderzoek wordt geleid door Willem Salet. Hij is hoogleraar stedelijke en regionale planning aan de Faculteit van Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels