nieuws

Muziekpaleis versoberd om meerkosten te voorkomen

bouwbreed Premium

Het in aanbouw zijnde Muziekpaleis in Utrecht wordt versoberd. De grenzen van het budget zijn in zicht.

D e extra kosten worden met name veroorzaakt door de renovatie van de oude grote zaal van Vredenburg, die in het complex wordt opgenomen. Deze valt 5,5 miljoen euro duurder uit, blijkt uit de tweede Voortgangsrapportage van het project. Bijna de helft hiervan wordt opgevangen binnen het bouwbudget. De overige 2,9 miljoen euro wordt in de huur verrekend. Ook de bodemsanering viel 3,1 miljoen euro duurder uit. Deze extra kostenpost leidde tot een verschil van mening tussen de gemeente Utrecht en hoofdaannemer Heijmans. Na tussenkomst van de landsadvocaat betaalde de gemeente Heijmans 1,69 miljoen euro. Om de financiële tegenvallers op te vangen, zal ook de bouw versoberd worden. Zo vervalt de tredeverlichting in de Symfoniezaal en wordt er geen marmer gebruikt in de entree van het gebouw. Dit moet in totaal een half miljoen euro opleveren. Een ander deel van de tegenvallers wordt gedekt met de 3,1 miljoen euro die de lage rentestand oplevert. De rest komt voor rekening van de post ‘onvoorziene kosten’. De oplevering van het Muziekpaleis staat gepland in oktober 2013. Het pand kost 132,5 miljoen euro. De aanneemsom bedraagt 81 miljoen.

Reageer op dit artikel