nieuws

Mkb baalt van grote baggeraars

bouwbreed

In de waterbouwsector dreigt opnieuw een cao-conflict. Dit keer niet tussen werkgevers en vakbonden, maar tussen werkgevers onderling.

Dat hebben bronnen, die op de hoogte zijn van het huidige cao-overleg, aan Cobouwlaten weten. Volgens hen denken de grote baggerconcerns Boskalis en Van Oord, die de onderhandelingen namens de werkgevers leiden, vooral aan hun eigen belangen en vergeten ze die van de kleinere spelers in de waterbouw. Illustratief daarvoor is het voorstel van de werkgeversdelegatie om een relatief hoge loonsverhoging van 5 procent te bieden. Dit in ruil voor uitsluiting van de cao-afspraken voor de Nederlandse kust, waar vooral Boskalis en Van Oord werken aan grootschalige projecten zoals de Tweede Maasvlakte en de Westerschelde. De kleinere en middelgrote baggerbedrijven zijn zeer ontstemd over deze handelwijze. Zij vinden de voorgestelde loonsverhoging op zich al aan de hoge kant, zeker nu in Nederland overal de broekriem wordt aangehaald. Nog erger vinden ze echter dat de voorstellen leiden tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Doordat de cao niet geldt op het continentale plat, kunnen de grote baggeraars voor hun werkzaamheden daar goedkope arbeidskrachten uit met name de Filippijnen inzetten.

Uitverkoop

De verdringing van Nederlandse arbeidskrachten ten gunste van goedkopere buitenlandse krachten, vinden de mkb-bedrijven in de sector onwenselijk en onaanvaardbaar. Zij spreken in dat opzicht over ‘de uitverkoop van de Nederlandse baggeraar’. Hoop dat de vakbonden de voorstellen zullen blokkeren, hebben zij niet. De achterban van FNV Bouw en CNV Vakmensen zullen er waarschijnlijk mee instemmen. De CNV-bond benadrukt overigens wel dat straks niet alle werkzaamheden langs de kust en op de Westerschelde buiten de werkingssfeer van de Nederlandse cao vallen. Voor zandwinning buitengaats bijvoorbeeld blijven de cao-regels van kracht. Hetzelfde geldt voor hopperzuigers waarvoor geen buitenland-contract met de bonden is afgesloten.

Illegaal

Mogelijk kan de arbeidsinspectie de kleinere baggerbedrijven te hulp schieten. Vorig jaar bestempelde de inspectiedienst het buitenlandse personeel van Boskalis en Van Oord als illegaal. Volgens de toezichthouder moeten ook voor deze werknemers de Nederlandse arbeidsregels gelden. Op 18 april wordt het coa-overleg tussen werkgevers en werknemers hervat. De bedoeling is dan om tot een defintief akkoord te komen.

Reageer op dit artikel