nieuws

Minder nieuwbouw en transformatie woningen Twente

bouwbreed Premium

De zeventien Twentse woningcorporaties gaan de nieuwbouw in de regio Twente beperken en de woningvoorraad drastisch aanpassen aan de toekomstige bevolkingssamenstelling.

Huishoudens worden de komende jaren ouder en kleiner in omvang. Het huidige woningaanbod sluit onvoldoende aan bij de wensen. Dit blijkt uit De Woonvisie tot 2030.

Het aantal inwoners van de regio is in de afgelopen tien jaar 5 procent minder gegroeid dan de woningvoorraad. Daarom beperken de Twentse corporaties de komende tien jaar de nieuwbouwproductie tot 12.000 woningen, waarvan 8000 ter vervanging van impopulaire huizen. Het aantal huishoudens van boven de 65 jaar neemt tot 2020 toe met een derde, terwijl de populatie 35 tot 45-jarigen met een kwart afneemt. Daarom moet de woningvoorraad worden aangepast. Er komt behoefte aan meer dure, luxe appartementen voor senioren. Het overschot aan verouderde rijtjeswoningen en goedkope, kwalitatief arme flats en portieketagewoningen moet drastisch omlaag. De vraag naar grondgebonden koopwoningen en duurdere koopappartementen overstijgt het aanbod.

Herstructurering en venieuwing van de woningvoorraad zal zich in de toekomst concentreren in de Twentse stedenband Hengelo, Enschede en Almelo om het platteland groen te houden. De behoefte aan ‘ruim en groen’ wonen in plattelandsgemeenten zal worden ingevuld in de bebouwde omgeving en niet aan de dorpsranden. Herstructurering van de woningvoorraad worden in Twente belangrijker dan uitbreiding. Zo ligt het accent bijvoorbeeld op revitalisering van oude stadswijken. In de eerstkomende jaren is er een toenemende behoefte aan huurwoningen, omdat verhuisgeneigden geen krediet kunnen losweken voor een koopwoning. Maar de corporaties verwachten op langere termijn dat Twentenaren een grondgebonden koopwoning prefereren boven een rijtjeshuurwoning. Daarom investeren de corporaties in de bouw van huurwoningen die later kunnen worden verkocht. In de steden gaat het vooral om ruime gezinswoningen, terwijl de dorpen meer behoefte hebben aan geschikte woningen voor singles, stellen en senioren.

Volgens directeur Jan Salverda van Vereniging Woon zijn de reacties van gemeenten, ondernemers en bouwers positief op de onlangs gepresenteerde Woonvisie. Het rapport vormt een onderlegger voor de provincie Overijssel om per gemeente prestatie-afspraken te gaan maken met de Twentse gemeenten.

Reageer op dit artikel