nieuws

Milieubelasting per project haarfijn in beeld

bouwbreed

Milieubelasting per project haarfijn in beeld

Bouwverkeer heeft een fiks aandeel in de totale milieuvervuiling door vrachtverkeer, blijkt uit Rotterdams onderzoek. Gemeentewerken bedacht er wat op: een emissievoorspellingsmodel en maatregelen voor een uitstootreductie van 30 procent.

“Monnikenwerk”, zo omschrijft Flip Kolet (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) zijn onderzoek naar de milieubelasting van bouwprojecten.

Met een paar afstudeerders van de Hogeschool Rotterdam ploos hij de administratie van zes bouwprojecten tot in de kleinste details uit. “Vijf- tot zevenduizend begrotingsregels per project! Die hebben we gekoppeld aan de planning, we hebben rittenprofielen gemaakt en de emissies per kilometer eraan gehangen.”

Resultaat is een model dat met een paar simpele vuistregels de verwachte milieubelasting per project inzichtelijk maakt. Zo staat een bouwsom van 10 miljoen euro voor 1 miljoen kilometer bouwverkeer. Een dergelijke bouwsom is in de woningbouw goed voor 500 ton CO2, 3500 kilo Nox en 70 kilo fijn stof. In de wegenbouw ligt dat nog iets hoger, in de utiliteitsbouw ligt het lager: 115 ton CO2, 700 kilo Nox en 17 kilo fijn stof.

Als het onderzoek iets duidelijk maakt, is het wel dat de bouw zijn materialen en personeel van heinde en ver haalt. Mede daarom is bouwverkeer verantwoordelijk voor maar liefst 20 procent van alle vrachtverkeer in de Rotterdamse regio. En daar is met vrij eenvoudige middelen iets aan te doen, stelt Kolet. Door het aanmoedigen van carpoolen, schonere vrachtauto’s en meer personeel en materialen uit de regio bijvoorbeeld. Dat gebeurt al wel, maar kan beter. Door werknemers die carpoolen hun reiskostenvergoeding te laten behouden. Of door aannemers die lokaal personeel inhuren grotere kansen te geven bij de aanbesteding. BIM-afstemming met toeleveranciers en transporteurs en ophoging van de 5%-regeling voor kansarm personeel naar 10 procent zijn andere opties.

Materialen dichtbij inkopen is niet altijd eenvoudig, maar vervoersstromen zijn efficiënt te bundelen. Rotterdam werkt momenteel aan de opzet van transferia (‘hubs’) binnen de gemeentegrenzen. In Park 16hoven komt een speciale overslaghub (5000 vierkante meter) voor concentratie van bouwmaterialen voor het project First, de kantoorkolos die tegenover het Centraal Station moet verrijzen. Een terrein voor algemeen gebruik komt op het Kieboomterrein. Kolet: “Je bundelt daar de vervoersstromen: alle prefab, metselsteen en afbouwmateriaal breng je er bijvoorbeeld samen. De laatste kilometers de stad in doe je met schoonvervoer – aardgas- of elektrische vrachtwagens .” Er loopt ook onderzoek naar mogelijke tijdelijke transferiumterreinen. Aangezien de toekomst is aan binnenstedelijk bouwen – met krappe bouwplaatsen, just-in-time levering en minimale plek voor grote vrachtauto’s – wil Rotterdam serieus inzetten of efficiënter bouwverkeer. De milieueffecten van bouwverkeer zijn ‘slechts’ 10 procent van een gebouw, de totale levensduur meegerekend. “Maar verkeer en uitlaatgassen zijn wel heel zichtbaar en tastbaar.”

Hoe staat de aannemerij tegenover de voorstellen? Positief, bleek bij enkele workshops met Bouwend Nederland. Kolet: “Maar het enthousiasme is groter voor simpele maatregelen, dan voor bijvoorbeeld een verplichting om alle prefabbeton van dichtbij te halen.” Met het oog daarop is vorming van verafgelegen hubs, een soort distributiecentra, een volgende onderzoeksoptie. Vervoersstromen uit verschillende provincies zouden daar op pakweg honderd kilometer van Rotterdam al kunnen samenkomen. Om zo het aantal halfvolle vrachtritten te minimaliseren.

Streefgetal voor de totale emissiereductie is zo’n 30 procent. Om zijn rekenmodel verder aan te scherpen onderzoekt Kolet momenteel opnieuw acht bouwprojecten in de regio Rotterdam. Bij het project 100Hoog loopt ook een detailstudie naar verkeersbewegingen. Met hulp van de aannemer van het hoogbouwproject aan de Wijnhaven worden de vervoerskilometers daadwerkelijk nagemeten. Kolet: “Ze werken er graag aan mee. Natuurlijk, dit kan een bouwer ook veel geld gaan besparen.”

Reageer op dit artikel