nieuws

Meer vakmensen voor de klas, juist ook vrouwen

bouwbreed Premium

Bedrijven en ministers komen met een actieplan dat onder meer moet zien te voorkomen dat Nederlandse dakdekkers uitsterven.

Vakmannen, waar vind je ze nog? Technische opleidingen lopen deze dagen nauwelijks vol. Als iemand al doorgeleerd heeft om opgeleid zonder twee linkerhanden door het leven te gaan, dan verdwijnt de afgestudeerde technicus binnen de korste keren naar een andere sector. Het is misschien geen nieuw probleem, met een vergrijzende babyboomgeneratie is het zeker hardnekkig, oordeelt het kabinet. Niet minder dan vier ministers lanceerden gisteren hun plan van aanpak. Het offensief richt zich op een zestal speerpunten die gaan over het verbeteren van het onderwijs en de branches zelf. Zo stelt de minister van Onderwijs 18,7 miljoen euro beschikbaar om techniek te promoten in het basisonderwijs. Ongeveer 3500 schoolgroepen komen in aanmerking voor een gastlesje technologie. Om ook de meisjes te bereiken, zullen de gastlessen nadrukkelijk ook worden gegeven door vrouwen. In het mbo is het de bedoeling dat vakmensen sneller en makkelijker voor de klas kunnen komen te staan. Bepaalde regels die te maken hebben met geschikheidsverklaringen bemoelijken dat nu nog. Ook vanuit de sector zelf ontstaan initiatieven. Zo bieden bedrijven in de watersector beurzen aan. Het kabinet evalueert de maatregelen uiterlijk in 2015.

Reageer op dit artikel