nieuws

Kasstromen Laurentius zijn ‘even te klein’

bouwbreed Premium

Laurentius heeft zes projecten afgestoten en zet er vier “on hold”. Een toezichthouder bekijkt sinds deze week of de corporatie de nieuwbouwproductie snel genoeg vermindert.

Deze week werd voormalig bestuursvoorzitter van Ymere Lex Pouw als tijdelijk toezichthouder aangewezen. Ondanks dat Laurentius winst (37 miljoen euro) maakte in 2011, zijn de kastromen “even te klein”, zegt directeur-bestuurder Walter Vermeulen-de Bie. “Er zit veel geld in onderhanden werk door bouwprojecten. Daar staat nog geen huur tegenover.”

De corporatie uit Breda (9.000 woningen) schroefde de afgelopen jaren haar woningproductie op van 194 woningen in 2009 tot ruim duizend in 2011. “Omdat we een zeer vermogende corporatie waren, zijn we door het ministerie aangespoord om een deel van de bouwopgaven van minder vermogende corporaties over te nemen. Daar hebben we gehoor aan gegeven”, verklaart Vermeulen-de Bie de hoge bouwproductie. De daarna aangescherpte financieringsregels van de toezichthouders (meer sturen op kasstromen) en de crisis, hebben vervolgens roet in het eten gegooid. Laurentius heeft inmiddels zes bouwprojecten moeten afstoten. Ook zijn volgens de directeur-bestuurder vier à vijf projecten “on-hold” gezet. De corporatie uit Breda stapt verder uit het consortium Spoorzone Breda. Samen met Allee Wonen zou de corporatie huurwoningen afnemen. Het consortium blijft volgens Laurentius in stand.

Hausse

“Als je als corporatie niets bouwt, heb je geen probleem. Wij hebben een forsere opgave dan andere corporaties en hebben toch winst gemaakt. Weinig corporaties hebben zo’n trackrecord”, relativeert de corporatiedirecteur de ondertoezichtsstelling. “Probleem is wel dat we minder woningen verkopen. Niet-verkochte koopwoningen zetten we nu om naar huurwoningen. Maar dat betekent dat we ze zelf moeten financieren.“

De directeur-bestuurder verwacht snel de kasstromen weer op peil te krijgen. “De hausse van nieuwbouw is voorbij. Dit jaar leveren nog vijfhonderd woningen op. Het restje van duizend woningen de komende drie jaar.”

Reageer op dit artikel