nieuws

Kamp vraagt SER advies over draagvlak cao-afspraken

bouwbreed

Minister Kamp gaat de Sociaal-Economische Raad (SER) advies vragen over het draagvlak voor het huidige cao-stelsel. Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Kamp blijkt uit onderzoek dat het huidige cao-stelsel voldoende draagvlak heeft. Maar op termijn kan dat afkalven door maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt en decentralisatie in de arbeidsvoorwaardenvorming.

Dat draagvlak moet voor de (middel)lange termijn dan ook verder worden versterkt, mede in het licht van een dalend en vergrijzend ledenbestand van de vakbeweging.

De minister wil daarnaast dat er meer flexibiliteit en maatwerk komt bij arbeidsvoorwaarden. Daarom heeft hij de Stichting van de Arbeid gevraagd hoe dit beter mogelijk gemaakt kan worden. Kamp wil nadere voorwaarden voor deze zogenoemde dispensatiemogelijkheid in juni definitief vaststellen.

Hij vindt het overigens een goede zaak dat werkgevers en werknemers cao-afspraken maken. Die dragen bij aan een positieve sociaal-economische ontwikkeling. Daarnaast voorkomen ze dat werkgevers en werknemers individueel afspraken met elkaar moeten maken. Die centrale afspraken moeten echter wel voldoende flexibiliteit bieden.

Op dit moment bieden al veel cao’s mogelijkheden voor maatwerk. Zo zijn er nu al cao-bepalingen die een onderneming zelf concreet kan invullen. Voorbeeld daarvan is de ‘cao à-la-carte’. Dit soort maatwerk vergroot het draagvlak voor de cao en draagt bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Minister Kamp wil daarnaast dat cao-partijen helder maken onder welke omstandigheden het mogelijk is om in een sector een aparte cao af te sluiten.

Reageer op dit artikel