nieuws

Investering van miljard euro impuls voor Noordoostpolder

bouwbreed Premium

De Noordoostpolder ontwaakt als bouwer van het grootste windpark op het Europese continent. Aannemer Mulder uit Tollebeek kapt alvast populieren om de weg vrij te maken voor de enorme vervoersstromen die op gang zullen komen. Op de westflank van de polder rollen investeringen toe ter grootte van een miljard euro.

“De bedrijvendag in november heeft voor een kentering gezorgd”, zegt wethouder Andries Poppe. “De ondernemers in onze regio blijken erg betrokken bij het project. Fantastisch.” De tijd van morren en tijdrekken loopt ten einde. Over een breed front starten activiteiten om over drie jaar 86 reuzen van windmolens 1,4 miljard kilowattuur aan stroom te laten produceren. De hoogste wieken zwaaien straks 198,5 meter boven het maaiveld. Dertien jaar geleden gooide de gemeente Noordoostpolder het roer om. Voortaan geen solitaire molens meer bij ondernemende boeren. Ook geen nieuwe lijnopstellingen. Want het open karakter van de polder is waard om te verdedigen. Om energetisch toch voordelig te leven van de wind en planschade te voorkomen, werden drie locaties aangewezen die eventueel een groot windpark konden huisvesten. De keuze viel op de stroken langs de Noordmeerdijk en Westmeerdijk ten noorden van Urk en de Zuidmeerdijk even ten zuidoosten van het markante vissersdorp.

Hobbels

“Zowel de gemeente Noordoostpolder als de provincie Flevoland en het Rijk zijn vanaf het begin een groot voorstander van het windpark”, zegt Janneke Wijnia-Lemstra. De fiscaal jurist is voorzitter van de vereniging Koepel Winenergie Noordoostpolder, een samenbundeling van de veelal agrarische initiatiefnemers tot het windpark en het energiebedrijf RWE. “Het was een heel karwei om alles op één lijn te krijgen. Ruim honderd mensen staken geld in het project. Je hebt te maken met diverse overheden en energieproducent Essent, later RWE. In 2003 volgde de milieueffectrapportage. We kwamen veel hobbels tegen in de wet- en regelgeving. Aanpassingen hielden geen rekening met de processen die al liepen. Met de invoering van een zware stuurgroep in 2008 verbeterde de afstemming geweldig. Het projectmanagement werd afgerond en de aanvragen voor de vergunningen konden worden ingediend.” Op 8 februari maakte de Raad van State de weg vrij om met de bouw te kunnen beginnen. Voor de exploitaties is nog een flora- en faunavergunningen nodig. Een blokkade valt niet meer te verwachten. Bodemonderzoeker Fugro toonde aan dat aan de stabiliteit van de dijken niet behoeft te worden getwijfeld. Noch tijdens de aanleg, noch na voltooiing door de trillingen van de molens. Hans van Engelenburg van ingenieursbureau DHV noemt het windpark een enorme opkikker voor de Noordoostpolder. Van de 1400 boerderijen in wat kort na de Tweede Wereldoorlog het modernste landbouwgebied ter wereld was, resteren nog 400 bedrijven. De boeren knopen de eindjes aan elkaar door nieuwe niches op te zoeken. Van bijzondere vollegrondsteelten en bloembollen tot en met windenergie. De economische structuur van de polder snakt naar een krachtige impuls.

Toenemende interesse

Aan Van Engelenburg de taak om namens de gemeente mee te helpen om geld vanuit het windparkproject naar de regio te sluizen. Vijf sporen heeft hij daartoe uitgezet, van het stimuleren van regionale bedrijvigheid tot het scheppen van financiële inbreng door de burgerij. Ook Van Engelenburg verwijst naar de bedrijvendag in november. “Tot dan toe voerden de negatieve reacties de boventoon. Sindsdien is de stemming een stuk beter. Op de bijeenkomst kwamen 300 mensen van 150 bedrijven op af. Er werd uitleg gegeven over het park. Een bedrijf als Siemens was met tien personen aanwezig en hield daar 35 potentiële leveranciers aan over.” Stel je voor dat van die 1 miljard euro aan investeringen 10 procent in de polder terecht komt, rekent Van Engelenburg voor. Dan komt toch mooi 100 miljoen in de regio. Voor het onderhoud straks is een haven nodig. Wordt dat Urk of Lemmer? De aanvankelijke scepsis in het vissersdorp, maakt plaats voor toenemende interesse. De bedrijvenkring in Urk wil graag het naadje van de kous weten. Wethouder Poppe uit Emmeloord overlegt met zijn Urker collega Visser over het langer vasthouden van toeristen. Enthousiast tekende DHV een drijvend paviljoen om bezoekers naar het windpark te trekken. Bouwkosten: 2,5 miljoen euro. Te duur, is de inschatting van Van Engelenburg. Maar waarom zul je niet proberen toeristen te trekken voor een rondje via werelderfgoed Schokland en Europa’s grootste windpark naar vis eten op Urk? Om de betrokkenheid van de polderbewoners bij het windpark te vergroten worden ideeën uitgewerkt om voor een miljoen of zeventig in bezit te komen van aantrekkelijke aandelen. Een andere band wordt gesmeed via het onderwijs. De molenbouwers Enercon en Siemens kunnen wel stagiaires gebruiken en werken mee aan gastcolleges op ROC Friese Poort. De Windkoepel Noordoostpolder van zijn heeft van zijn kant een inspanningsverplichting op zich genomen om beveiligers, groenvoorzieners en schoonmakers uit de regio te halen. Parallel aan de polderdijken bij Urk verrijzen komende drie jaar 86 windmolens. De exemplaren in het IJsselmeer staan 500 of 1100 meter van het land en reiken tot een hoogte van 148,5 meter. Op land zijn de molens, van maaiveld tot top, 198,5 meter hoog. Met de bouw van iedere landmolen is (exclusief de fundering) een bedrag gemoeid van 12 miljoen euro. De betonnen funderingen vergen ieder voor zich 150 vervoersbewegingen. Nieuwe wegen moeten het transport mogelijk maken. Aan de Zuidmeerdijk start in opdracht van RWE deze maand de aanleg van infrastructuur voor acht door Enercon te leveren molens. Met de landmolens ten noorden van Urk wordt in 2013 begonnen. Enercon, een Noord-Duits bedrijf met 13.000 medewerkers en een omzet van ruim 3 miljard euro, ontfermt zich daar zowel over de infrastructuur als de molens. De in de periode 2014-2015 te realiseren molens in het IJsselmeer zullen waarschijnlijk door Siemens worden gebouwd. Gemiddeld zullen alle turbines dagelijks 8,2 uur draaien en elk voor zich zo’n 4650 huishoudens van stroom voorzien. Voor de aanvoer van de prefab elementen komen volgens wethouder Andries Poppe meerdere havens rond het IJsselmeer in aanmerking. Urk grijpt het momentum aan om te pleiten voor een nieuwe buitendijkse haven. “Zo’n haven komt nog niet voor in de provinciale plannen. Maar we denken dat de omstandigheden gunstig zijn om kansen te pakken.”n

Reageer op dit artikel