nieuws

Halvering van vraag koopwoningen

bouwbreed

De vraag naar bouwvergunningen voor koopwoningen is in vijf jaar tijd bijna gehalveerd. Afgelopen jaar verstrekten de gemeenten nog slechts 38.123 vergunningen voor de panden in de koopsector.

In het spoor van de sombere consumenten neemt het vertrouwen van de ontwikkelaars steeds verder af. Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert dat de afgifte van bouwvergunningen op het laagste peil ligt sinds 1953. Vooral de ontwikkelaars die bouwen voor de particuliere sector geven niet thuis. Afgelopen jaren zijn de slechte cijfers nog enigszins gecamoufleerd door de toegenomen vraag vanuit de corporaties naar huurwoningen. In 2009 bereikte de afgifte van vergunningen voor de huursector een top van bijna 26.000. Inmiddels is het aantal gekelderd tot 17.681. Brancheorganisatie Bouwend Nederland zegt de bui al een tijdje te zien hangen. De prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouw beloven al tijden weinig goeds en daar kwam het verder verslechterende humeur van de consumenten nog bovenop. Het Centraal Planbureau rekent voor dit jaar op een krimp van het binnenlands bruto product van 0,75 procent. De groei in de periode 2013-2015 zal volgens de verwachtingen schommelen rond 1,5 procent. Bouwend Nederland ziet als oorzaken van de daling van het aantal vergunningen het lage consumentenvertrouwen, de verscherpte hypotheekregels en de te hoge gemeentelijke grondprijzen. Normaal gesproken vertaalt de afgifte van een bouwvergunning zich na anderhalf tot twee jaar in concrete bouwproductie. Het CBS telt voor het afgelopen jaar 57.703 gereedgekomen woningen, waarvan 22.466 huur. Euroconstruct ging in november nog uit van een score van 64.000 en voorspelde een geleidelijke toename tot een productie van 74.000 woningen in 2014. Een maand later stelde TNO de verwachtingen al bij tot 51.000 woningen in 2012 met een groei tot 59.000 in 2016. De eurocrisis en het gezakte consumentenvertrouwen maken dat ook die sombere cijfers niet worden gehaald. > pagina 7: CBS-cijfers oproep tot taskforce woningbouw

Reageer op dit artikel