nieuws

Gevaar staatssteun blijft bij corporaties

bouwbreed

Het gevaar van staatssteun blijft bestaan als corporaties hun commerciële activiteiten mogen financieren met opbrengsten uit de verkoop van sociale huurwoningen. Dit geldt zeker als er ook geen juridische splitsing behoeft te worden doorgevoerd.

“De minister staat toe dat de winst uit verkoop van sociale huurwoningen ingezet mag worden voor de financiering van commerciële nevenactiviteiten. Daar zijn we verbaasd over. Die winst moet juist worden ingezet voor sociale kerntaken, waar al een gigantische opgave ligt zoals herstructurering en renovatie en energiebesparing van de sociale voorraad”, vindt Frank van Blokland, directeur van de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers (IVBN). Deze week praat de Tweede Kamer over de voorstellen van minister Spies over de manier waarop corporaties moeten omgaan met hun sociale en commerciële activiteiten om te voldoen aan de Europese regels. De minister vindt het voldoende als er sprake is van een administratieve splitsing tussen hun sociale en commerciële bezit. Daarnaast mogen corporaties geld dat zij overhouden aan de verkoop van sociale huurwoningen aan zichzelf lenen voor hun commerciële activiteiten. Dat gaat dan wel zonder borging van de lening, maar wel tegen marktconforme rente. “Dat dan wel, maar niet tegen marktconforme leningvoorwaarden. Als een FGH-bank geld leent, dan kijkt de bank goed naar onder meer het risico en het verdienvermogen. Dat hoeven corporaties niet te doen. Dat levert dus risico’s op voor de corporatiesector. Ik wil niet direct zeggen dat er sprake is van staatssteun op deze manier, maar het heeft er minstens een zweem van”, aldus Van Blokland. Hij blijft dan ook warm voorstander van volledige juridische splitsing. Daarbij is het absoluut noodzakelijk dat er een externe aandeelhouder komt voor de juridisch afgescheiden dochter. “Deze aandeelhouder moet ervoor zorgen dat de commerciële dochter volstrekt marktconform functioneert waarbij een marktconform rendement op het eigen vermogen moet worden behaald. Dat vermogen is in het verleden opgebouwd vooral met publiek geld en publieke maatregelen en met allerlei vormen van staatssteun.” De waarde van dat maatschappelijk gebonden vermogen is geleidelijk enorm toegenomen en er zullen nog aanzienlijke waardesprongen worden gemaakt als sociale huurwoningen na mutatie van de huurder commercieel verhuurd gaan worden. Daardoor blijven corporaties in een comfortabeler positie zitten dan institutionele beleggers.

Reageer op dit artikel