nieuws

G32: Bouwteam stelt teleur

bouwbreed

Het Bouwteam heeft te weinig gedaan met (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dat vinden 32 grote steden, verenigd in de G32.

Particulier opdrachtgeverschap verdient maatregelen

In een brief aan het Bouwteam schrijft de voorzitter van de fysieke pijler van de G32, Jop Fackeldey, weinig terug te vinden van de suggesties die de steden hebben gedaan. “Dit terwijl het Bouwteam zelf stelt dat er sprake is van een gat in de markt en van een groot opbrengstpotentieel dat onvoldoende wordt benut. Er wordt slechts gesproken over experimenten met particulier opdrachtgeverschap in stedelijke gebieden met het aanbieden van kavels en klushuizen”, aldus de Lelystadse wethouder.

In zijn gemeente en ook in Almere heeft particulier opdrachtgeverschap inmiddels een vaste plaats in het volkshuisvestingsbeleid gekregen. Zo wil in Lelystad een derde van de woningzoekenden een eigen woning bouwen. Er wordt minder dan een vijfde gerealiseerd. “Dat betekent dat er nog een enorm marktpotentieel is”, concludeert Fackeldey.

Om deze vorm van bouwen op te stuwen in de vaart der volkeren is echter een aantal maatregelen nodig, vindt hij. Daarvoor heeft de G32 ook suggesties gedaan die niet terug te vinden zijn in de zogenoemde houtskoolschets van het bouwteam.

Grondwaarde

Zo moet er een oplossing komen voor de terughoudendheid van banken om leningen te geven voor de aankoop van een kavel. De banken vinden de grondwaarde niet voldoende als onderpand. Ook is er achtervang nodig voor met name projecten voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Zo’n ontwikkeltraject is een zaak van lange adem. Daardoor vallen er tijdens de rit wel eens mensen af. “Om dat risico te ondervangen, is een achtervang nodig. Afgelopen jaren hebben corporaties veelal deze achtervangfunctie vervuld. Deze zijn nu echter minder genegen die functie te vervullen. Andere partijen, zoals beleggers, zouden ook deze rol op zich kunnen nemen”, vindt Fackeldey.

Verder pleit hij voor een landelijk platform voor informatievoorziening en kennisoverdracht aan gemeenten en particulieren. Nu moet te vaak het wiel opnieuw worden uitgevonden. Nu minister Spies geen tijd gehad het werk van het bouwteam te ontvangen, kan dit er nog ingeschreven worden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels