nieuws

Financiering een uitdaging

bouwbreed

Een uitdaging staat het Bouwteam nog te wachten. Voor de langere termijn lijken de kansen gunstig, voor de korte termijn blijft financiering een probleem.

De ‘houtskoolschets’ van het Bouwteam bevat zoals verwacht weinig baanbrekende ideeën. Op zich is dat logisch omdat de laatste jaren vrijwel alle kansen en mogelijkheden voor vernieuwing en versterking van de bouw wel de revue gepasseerd zijn. Het goede is dan ook dat alles nu eens in één document is samengevat. Daarmee is het Bouwteam er uiteraard nog niet. Op de langere termijn komt het vooral aan op vernieuwingen in de sfeer van aanboren van nieuwe markten en product-marktcombinaties. Daarvoor zal het Bouwteam trekkers zoeken die in de praktijk laten zien dat het kan. Dat zal wel lukken. De pijn zit ‘m voor menig bouwondernemer echter in de korte termijn. Terecht heeft het Bouwteam afgezien van het vragen van geld. Afgezien van het feit dat zoiets wel heel gemakkelijk is, weet iedereen al direct het antwoord van het kabinet: geen geld. Het is daarom logisch dat het team wel wijst op de noodzaak om eindelijk eens een beslissing te nemen over de woningmarkt. En dan het liefst voorzien van een heldere visie die ervoor zorgt dat het vertrouwen van consumenten op die markt weer gaat toenemen.

Moeilijker

Nog belangrijker is een andere constatering van het team, dat het zoals immer draait om geld. Daarbij gaat het niet alleen om de banken die hoe langer hoe moeilijker doen over hypotheekverstrekking mede op basis van berichten van de Autoriteit Financiële Markten, maar ook om project- en ondernemingsfinanciering. Zowel ‘s lands penningmeester Jan Kees de Jager als de minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies hebben laten weten het niet geheel eens te zijn met de AFM die dwars door politieke afspraken heen de regels zelfstandig is gaan aantrekken. Juist op dat gebied kan het Bouwteam derhalve goed werk verrichten door met financiële partijen en de politiek om de tafel te gaan om te bekijken hoe deze impasse doorbroken kan worden. Voor de korte termijn is dat de belangrijkste opgave die de Rijksoverheid geen geld kost.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels